Minneord Torbjørn Torgersen

Torbjørn Torgersen

Meldingen om Torbjørn Torgersens bortgang nådde dugnadsgjengen i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom kort tid før sommerens samling i avishuset på Røros, juni 2021. Det er virkelig en av nestorene blant museets venner som nå uteblir fra dugnadene. Torbjørn etterlater seg et savn og et stort tomrom, og vi vil for alltid forbinde hans stillfarne vesen og lune humør med de mange timene og dagene han brukte ved den gamle trykkpressa på Røros.

Det siste året har helsa skrantet, og han måtte i høsten 2020 melde avbud til  dugnadssamlinga. Heldigvis var ikke formen dårligere enn at han kunne tre støttende til på telefon når problemene tårnet seg opp for «lærlingene». Nå må vi greie oss på egenhånd, uten Torbjørns solide fagkunnskap.

I mer enn 30 år arbeidet Torbjørn i avishuset Agder. Han ble pensjonist ved millenniumskiftet, men fortsatte i ti år inn i pensjonstilværelsen som sommervikar i Agders trykkeri. Da han i 1970 begynte i Agder, støpte han trykkplatene i bly og trykket avisen i sort hvitt. Midt på 1970-tallet nådde offseten Flekkefjord. Torbjørn Torgersen lærte seg raskt rotasjonspressens mange finesser og finurligheter og kunne skru og mekke på pressen ned til minste lille mutter. Da overgangen til databasert produksjon kom på slutten av 1980-tallet, ble Torbjørn Torgersen ansvarlig også for denne teknikken.

Som redaktør Kristen Munksgård i Agder skriver i sitt minneord: Torbjørn var en krumtapp i avishuset.

Slik han også ble det i venneforeningen til pressemuseet på Røros, gjennom sin mangeårige innsats, helt siden museets spede begynnelse.

Torbjørn Torgersen ble 85 år gammel. Vi lyser fred over hans minne.

 For Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Per Hvamstad