Pressefolk på Røros

Med en så rik avishistorie som den Røros har, er det naturlig at stedets publikasjoner har hatt mange markante pressefolk i sin tjeneste.

Å skulle gi en komplett oversikt over alle redaktører, journalister og skribenter som har bidratt til pressehistorien på Røros, fra den spede begynnelsen i 1868 og frem til i dag, er i praksis umulig.

I denne oversikten bringer vi fram noen navn, uten dermed å si at listen verken er komplett eller nødvendigvis har med alle de viktigste navnene.

Det er meningen at denne listen skal bygges ut etter hvert med flere navn.

Andreas Halvorsen

«Fjeldposten – Søndre Trondhjems amtstidende», ble startet av Andreas Halvorsen fra Kristiania, i 1868, i en gård på Flanderborg i sentrum av Bergstaden. Han var utdannet boktrykker og fungerte som både redaktør, typograf og trykker. Halvorsen kom til Bergstaden bare noen uker før første nummer var på gaten. Halvorsen opplevde aldri noen suksess for sin avis, som var et talerør for de konservative og utkom hver lørdag. Det sies at opplaget var oppe i 150 eksemplarer på det meste.

Fjeldposten gikk inn i 1887.

Olaf O. Berg

Olaf O Berg

Olaf Olsen (som siden tok navnet Olaf O. Berg) kom til Røros og tok over utgiveransvaret i Fjeldposten i 1883. Han var radikal venstremann og røk fort uklar med eierne og abonnentene av Fjeldposten, som stort sett var de bedrestilte på Røros. Olsen ble degradert til trykker i Fjeldposten i 1884 og bestemte seg for å lage sin egen avis, og i siste nummer av Fjeldposten i 1885 fulgte det med et bilag. Bilaget skulle vise seg å bli starten på slutten for  Andreas Halvorsens aviseventyr, for det var et prøvenummer av Fjeld-Ljom. Januar 1886 kom første ordinære nummer av Fjeld-Ljom ut.

Olaf Olsen fikk med seg Eilif Holstad og Ole Strand i Fjeld-Ljom, med undertittelen «Frisindet blad for Røros, Aalen og Nord-Østerdalen». Løpet var lagt for en frittalende og engasjerende avis, som raskt vant en stor leserkrets, spesielt blant de yngre. I 1891 flyttet virksomheten inn i egne lokaler i Bergstaden, avishuset ved Hitterelva som nå er pressemuseum.

Arven etter Olaf O. Berg er fortsatt levende, etter som Fjell-Ljom, til tross for en del turbulente år rundt tusenårsskiftet, fortsatt kommer ut på Røros, nå som ukeavis.

Les mer om Olaf O. Berg.

Henrik Grønn

20. Juni 1894, seks år etter at Fjeldposten gikk inn, så avisa Dovre dagens lys. Konservative krefter ønsket en motvekt mot den radikale og – i deres øyne –usømmelige Fjeld-Ljom.

Dovre ble godt mottatt og bød Fjeld-Ljom konkurranse, men ledelsen var ustabil. Avisa hadde flere redaktører fram til 1901, da Henrik Grønn tok over både som eier og redaktør. Fra da av var Dovre uløselig knyttet til ham.

Henrik Grønn var et arbeidsjern som engasjerte seg i mye i Rørossamfunnet, også utenfor avisdriften. Og han sto for det første og hittil eneste forsøket med utgivelse av dagsavis på Røros.

Johan Falkberget