Bli medlem av Venneforeningen!

Detalj fra trykkmaskinen i Pressemuseet

All aktivitet ved Pressemuseet Fjeld-Ljom drives på dugnad, i regi av Venneforeningen til Pressemuseet. Venneforeningen får ingen faste offentlige tilskudd og er avhengig av bidrag og medlemskontingent fra privatpersoner, bedrifter og foreninger for å kunne fortsette virksomheten.

Vi oppfordrer alle til å tegne medlemskap i Venneforeningen.

Eller gi et bidrag. Alle beløp, små som store er velkomne!

Medlemskontingent:
Personer kr. 300,-
Foreninger / lag kr 750,-
Firmaer / bedrifter kr 1500,-

Bankgiro: 4280.05.2902 eller VIPS 513265