Fjeld-Ljom markedsført i Europa

Artikkelforfatter og Pressemuseets styreleder klar for konferanse i Frankrike. Foto: Annikki Torgersen.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner var representert ved styreleder Jan Erik Øvergård og reisefølge Annikki Torgersen da Association of European Printing Museums (AEPM) hadde sin årskonferanse i byen Malesherbes litt sør for Paris i begynnelsen av mai.

AEPM, med sine 120 medlemmer, er en organisasjon for museer og beslektet virksomhet med interesse i tradisjonell trykkerivirksomhet, ofte referert til som «letterpress».

AMI har en imponerende samling av trykkeriutstyr fra ulike tidsperioder.

Konferansen ble holdt i det storslåtte museet AMI (Atelier-Musée de l’imprimerie), som holder til i et industrilokale der det tidligere ble produsert karbonpapir (blåpapir). Museet er kommet i stand takket være generøse donasjoner fra grunnleggeren til trykkerigruppen Maury-Imprimeur som har tilhold i samme område. De er store innen tradisjonelt trykk og produserer blant annet 40 ukemagasiner og 100 månedspublikasjoner. De har trykkeoppdrag med opplag på over en million, og et hypermoderne anlegg der nesten alt er automatisert. Et besøk i trykkeriet gjorde et mektig inntrykk.

Første side i presentasjonen.

På konferansens siste dag, i tilknytning til AEPMs årsmøte, slapp vi fra Pressemuseet på Røros til med en liten presentasjon av avishuset og virksomheten i Stigersveien 1. I vår presentasjon vektla vi at vi mener Fjeld-Ljom er ganske unikt, ikke bare i Norden, men i Europa og faktisk også resten av verden. Med et bevart avishus, der vi snart også vil kunne vise redaksjonslokalene slik de var fram til 1975, har vi hele produksjonslinjen, i opprinnelige lokaler. Og vi produserer aviser på det gamle utstyret, akkurat slik det ble gjort med tre ukentlige utgivelser fram til 1975 da Fjell-Ljom gikk over fra bly til offset.

Venneforeningens styreleder holder sin presentasjon.

Vi lærte i løpet av konferansen at det finnes tre andre museale virksomheter med en beslektet innfallsvinkel til å ta vare på den gamle tradisjonelle måten å lage aviser på, en i Nord-Frankrike, en i Skottland og en i Australia. Ingen av disse var representert på konferansen, men vi håper å kunne ta kontakt med disse kollegaene for å få bragt på det rene hvor mye de ligner på Fjeld-Ljom.

 

KUNSTTRYKK

Møtet med kollegene i AEPM, et sekstitalls fra hele Europa, og noen gjester også fra andre verdensdeler, fortalte oss at interessen for tradisjonelle trykketeknikker er stor. Samtidig ser man en dreining av interessen blant yngre i retning av å bruke teknikkene til ulike former for kunsttrykk, og ikke bare til tradisjonell trykk. De gamle teknikkene får nye bruksområder.

Mange museer har også med stort hell laget opplegg for skoler og grupper av barn og ungdom som får besøke museet, lære om hvordan trykking foregikk før, og ikke minst selv få prøve å sette sammen løse typer til ord og meninger, og ta avtrykk. En fysisk tilnærming til dialog og kommunikasjon slik det var før, men som naturlig nok er helt nye opplevelser for de som har vokst opp i en heldigital verden.

 

INTERESSE FOR RØROS

Erfaringene gjort med tilbud til unge mennesker andre steder er til stor inspirasjon også for Venneforeningen på Røros, der vi alt har begynt å planlegge tilsvarende opplegg for skoleelever kommende høst.

Gjennom vår korte presentasjon fikk vi også formidlet at Røros lenge har vært på UNESCOs verdensarvliste, og at kulturarven etter gruvevirksomheten blir godt ivaretatt av det lokale museet vårt. Flere uttrykte interesse for å komme og besøke oss.

Møtet med kolleger fra hele Europa gir oss inspirasjon til videre arbeid med Pressemuseet på Røros, gjennom Venneforeningen og i samarbeid med huseier Rørosmuseet.

Frankrike, mai 2022
Jan Erik Øvergård