Celebert og hyggelig besøk i avishuset

Sommeren 2017 fikk venneforeningen besøk av Anne og Per Berg, som ville se avishuset. Begge hadde vært der før for lenge sida, men nå ville de se litt nøyere på herligheten. Per Berg er nemlig oldebarnet til Olaf Olsen, seinere Berg, han som i 1886 stiftet Fjeld-Ljom og flyttet inn i avishuset i 1891. Dette avishuset står jo omtrent uforandret fra den tid, med noe mer maskiner og utstyr. Avishuset ble godt utnyttet. Redaksjon og produksjonslokaler i første, leilighet i andre, men det var også utleie av rom. Dessuten dreiv Berg bok- og papirhandel. Anne og Per Berg var imponert over gjensynet med avishuset og familiehistoria og svært glad over den store aktivitet som Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner driver. Neste besøk blir sammen med venneforeningen for å oppleve stemningen når avisen skal trykkes på gamlemåten med blysats.