Driftige trykkere i Smelthytta

Disse hadde lokket mange interesserte til Smelthytta, fra venstre: Henrik Grønn, Ragnar Kokkvoll, Maria Viirros og styreleder i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Jan Erik Øvergård. Foto: Nils Kåre Nesvold, Fjell-Ljom.

Fredag 16. september hadde Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner et godt besøkt seminar i Smelthytta, med tema «Driftige trykkere før og nå». Nærmere femti personer hadde funnet veien til Rørosmuseets kafe for å lytte til de tre foredragsholderne.

Ragnar Kokkvoll tok for seg Olaf O. Berg som grunnla avisa Fjeld-Ljom i 1886 og i 1891 kjøpte avishuset som nå er museum. Berg gikk under navnet «trøkkar’n», og var kjent for sin skarpe penn, der han ikke la fingrene imellom når det var noe i Røros-samfunnet han ikke var fornøyd med.

Henrik Grønn snakket om sin bestefar ved samme navn. Gjennom et langt liv var han en krumtapp i så å si alt av virksomhet på Røros. Han var også redaktør i den konservative avisa Dovre, som nærmest ble startet i protest mot Olaf Bergs radikale holdninger uttrykt gjennom Fjeld-Ljom.

Tematisk gjorde vi så tilsynelatende et stort sprang, til den unge kunstneren Maria Viirros. Hun arbeider med sin mastergrad i grafikk ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og det var spennende å høre og ikke minst få se bilder som hun har laget ved å bruke gamle teknikker.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, som er ansvarlig for vedlikehold av de gamle maskinene i museet, og som årlig produserer ei museumsavis, ser nå på om det ikke vil være mulig å slippe kunstnere som Maria til ved utstyret, slik at Fjeld-Ljom kan bli et enda mer levende museum.

Stinn brakka i kafeen på Rørosmuseet. Foto: Nils Kåre Nesvold, Fjell-Ljom.