Sommerhilsen fra styrelederen

Per Hvamstad

Kjære medlemmer og mulige medlemmer.

Pga endringer av tidspunktet for septembersamlinga, kommer det nok et medlemsbrev.

Høstens samling flyttes til uke 38, 22. til 25. september, da blir det full fres i avishuset og ferdigstilling av avis, trykt på gammelmåten med blysats, dessuten seminar og årsmøte. Lørdag 25 sept. markerer vi årets kulturminnedag med Åpent hus, årets tema er Dialog.

Årsmøte 2021: Årsmøtet gjennomføres på Hotell Bergstaden 24. sept. kl 18.30. Sakspapirer legges ut på heimesida, sendes som epost, og evt vanlig post på oppfordring.

Seminar: Fredag kl 17 på Hotell Bergstaden, med utgangspunkt i tema for Kulturminnedagen: DIALOG.

Vi har gjennomført ei mindre dugnadssamling, slik at maskiner og utstyr har fått stellet sitt og er vedlikeholdt, side 1 og 4 er satt, så vi ligger godt an til september samlinga. Den lokale dugnadsgjengen jobber videre i annen etasje, rekonstruksjon av det gamle mørkerommet er under planlegging.

 

Kontingent 2021: Tillater meg å minne om kontingenten, kr 300, for personlige medlemmer til konto 42800529020 eller VIPPS 513265. NB Husk navn og epostadresse. Vi har dessverre noen navnløse innbetalinger, det er veldig arbeidsomt å spore opp disse. Vi sender brevpost til de som ikke ha epost, men noe har, men har ikke opplyst det til oss!

Ha en god sommer etter hvert og vel møtt til ei fin samling i september

Følg oss på facebook og www.fjeld-ljom.no

På forhand mange takk
Mvh
Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Per Hvamstad
styreleder

Tlf. 901 02 872
per.hvamstad@online.no