Røros-elever lærte om aviser i gamle dager

Ragnar Løkken ved settemaskina, omringet av vitebegjærlige elever.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner har gjennomført et undervisningsopplegg for syvendeklassingene ved Røros skole. Dette er et opplegg planlagt og utarbeidet i samarbeid mellom grunnskolen og venneforeningen.

Rundt 40 elever besøkte Pressemuseet, fordelt på fire grupper over to dager. Først ble elevene tatt med opp i redaksjonen, der Jan Erik Øvergård, som selv var journalist i Fjell-Ljom på 1970-tallet, fortalte om arbeidsredskapene de da hadde å jobbe med. Noen av elevene fikk også prøve seg på manuell skrivemaskin, og skjønte fort at dette ikke var helt det samme som å skrive på PC eller nettbrett.

Telefoner med sveiv som koblet deg opp til sentralen med damene som arbeidet der, og kameraer med film i stedet for digitale minnebrikker, var også nytt for de fleste elevene.

I tillegg fikk elevene høre om Johan Falkberget, de første fortellingene han hadde på trykk i Fjell-Ljom og den korte tiden han var redaktør.

Alle elevene fikk navneskilt satt opp og trykket med de gamle håndsatstypene.

Elever og lærere hadde forberedt seg godt før besøket i Pressemuseet. De hadde sett film om avisproduksjon i gamle dager, lest seg opp på historien til Fjell-Ljom og sammenlignet gamle aviser med Fjell-Ljom av i dag. Interessen og vitebegjærligheten var stor.

Etter å ha fått lære om arbeidet i redaksjonen, fulgte elevene veien som manuskriptene gikk i gamle dager, ned trappa og inn på teknisk avdeling, der typograf Ragnar Løkken tok imot elevene.

«Vet dere at begrepet punkt og punktstørrelse, som dere bruker på PC’en i dag, egentlig er gamle fysiske størrelser fra settekassene våre?» spurte han. Og det gjorde stor lykke da elevene fikk grave i ei kasse med fylt opp med 10-punkt skrifttyper og skulle forsøke å finne sine egne bokstaver. Ikke så enkelt når skrifta er så liten. Tenk da på setterne som bygget opp brødsats for hånd i gamle dager.

Og ikke bare skulle linjene settes opp, etter trykking skulle alle typene legges av og tilbake i settekassene på riktig plass.

Hvor mange var det som arbeidet her? var et spørsmål som gikk igjen. Og i dag kan det være rart å tenke på at tre-fire typografer laget tre aviser i uka.

Siste post på programmet, trykkeriet, med flattrykkpressa som ble brukt fram til 1975.

Lærere og fagansvarlige ved grunnskolen på Røros har gitt tommelen opp for besøket i Pressemuseet Fjeld-Ljom, noe som betyr at vi i fellesskap vil forsøke å få til et tilsvarende opplegg også neste år.

Fra Venneforeningens side har opplegget i år blitt forberedt av Trine Schmidt, Eli Neby, Beate Møller og Ragnar Løkken. Vel blåst!