Skoleopplegg september 2023

Elevene får forklart hvordan en settemaskin fungerer, og får selv ta på både matriser og ferdige blylinjer.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner gjennomførte i september 2023 for andre år på rad et opplegg for trinn sju ved Røros Grunnskole.

Samtlige godt og vel førti elever fikk anledning til å oppleve Pressemuseet gjennom en timelang omvisning, fordelt på grupper på maksimalt ti elever, ledsaget av lærere.

Prosjektet «Det komplette førdigitale avishus» som er støttet av Kulturrådet med 120.000 kr til Venneforeningen, fullføres i løpet av høsten 2023. Dette har blant annet resultert i at redaksjons- og ekspedisjonslokalene i andre etasje i Pressemuseet kan presenteres noenlunde identisk med hva de var fram til 1975, da redaksjonen flyttet ut av huset.

Ikke bare enkelt å skrive på manuell skrivemaskin..

For første gang etter at blant annet mørkerommet ble rekonstruert, kunne vi vise skoleelevene det komplette avishuset, da alle elevene fra trinn sju ved Røros Grunnskole var på besøk.

Venneforeningen har laget et opplegg for omvisning, som i løpet av en time tar elevene igjennom hele avisproduksjonen, fra innhenting av nyheter til artikler i avisen, til trykk og distribusjon ut til leserne.

Manuelle skrivemaskiner står på kontorplassene til journalist og redaktør, og alle elevene fikk anledning til å prøve å skrive eget navn på skrivemaskin. De opplevde naturlig nok at det var ganske forskjellig fra å skrive på PC, nettbrett og mobiltelefon.

Kunsten å lese gotisk skrift.

MØRKEROMMET

De fikk også prøve seg på å lese i de gamle avisene, som for en stor del er trykket med gotisk skrift.

Utenfor mørkerommet på bakrommet i andre etasje henges filmene til tørk.

Analogt kamera med film ble vist fram, og alle elevene fikk være med inn på mørkerommet og oppleve hvordan lyset og stemningen er der inne når man kopierer bilder, ved hjelp av forstørrelsesapparat og skåler med kjemi til framkalling og fiksering.

Etter en halvtimes omvisning i andre etasje gikk turen ned til teknisk avdeling i første etasje. Omvisningen er lagt opp slik at den følger manuskriptet og nyhetens gang, fra redaksjon og videre i prosessen. Settemaskinenes virkemåte ble forklart, samtidig som vi snakket om tiden før 1920, da all tekst i avisa ble satt for hånd.

Fra en kasse med en stor mengde av overskudd på løse typer i ganske liten skriftstørrelse, fikk elevene selv lete fram sine egne bokstaver og anledning til å ta med seg disse hjem.

På forhånd hadde vår sjeftypograf Ragnar Løkken satt opp navnene til alle elevene ved hjelp av håndsats i større typer, og trykket dette på den aller eldste av trykkmaskinene våre, den som er fra tidlig 1800-tall.

Omvisningen for elevene ble avsluttet med visning av trykkpressa Fjell-Ljom brukte til 1975

TRYKKPRESSA

Elevene fikk også vist og demonstrert denne maskinen, og likeledes praktisk innføring i hvordan titler settes med vinkelhake og sidene brekkes om ved at alle løse bestanddeler, tekst, titler og klisjeer (bilder) settes sammen til en ferdig side.

Omvisningen ble avsluttet i trykkeriet, der trykkpressa som benyttes til å trykke den årlige museumsavisa står. Denne pressa ble benyttet til å trykke Fjell-Ljom fram til 1975.

For Venneforeningen er det alltid spennende og utfordrende å ha besøk av yngre generasjoner, med sitt vitebegjær og sine mange spørsmål, som vi ikke alltid kan svare på, men som bidrar til også å gi oss perspektiv på museumsarbeidet vi bedriver.

Opplegget for skolebesøket kan sikkert finpusses ytterligere, men vi har nå lokaler som er unike med innredning og utstyr ikke bare i Norge, men i hvert fall i Norden, og kanskje i Europa. I våre lokaler er det mulig å vise hvordan redaksjon, ekspedisjon og teknisk avdeling arbeidet. Samtidig kan vi også snakke med elevene om de store endringer som har skjedd i løpet av de siste femti årene. Fra tida da avisa var så å si alene om å være talerør og debatt i det offentlige rom, til nå, med smarttelefoner, internett og sosiale medier.

Fra Venneforeningen har følgende deltatt i skoleprosjektet: Ragnar Løkken, Beate Møller, Eli Neby, Trine Schmidt og Annikki Torgersen. Vi håper at vi også skal kunne få engasjert Museene i Sør-Trøndelag/Rørosmuseet i oppfølging av skoleopplegget kommende år.

Røros, september 2023
Jan Erik Øvergård
Styreleder, Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner