Sommerdugnad 2019

Det tekniske utstyret i Pressemuseet trenger stadig til ettersyn og vedlikehold, om det fortsatt skal kunne benyttes til å lage den årlige utgaven av museumsavisa. Også sommeren 2019 var flere fra den faste dugnadsgjengen samlet på Røros, til både vedlikehold av maskiner, setting av artikler til høstens avis og ombrekking av de første artiklene.

På bildet til venstre er Carl Peter Løken (t.v.) og Tore Tøndevold i arbeide ved en av settemaskinene.

Blysats som kommer ut av maskinene, og som benyttes til trykking av museumsavisa, blir gjenbrukt. Etter endt trykking tas de mange linjene med blysats vare på, og med ujevne mellomrom, hvert annet år eller så, smeltes alt det brukte blyet om og blir til såkalte «gjedder» som brukes på nytt i avisproduksjonen.

Ragnar Løkken ikler seg verneutstyret som nok ikke var så vanlig da typografene i gamle dager smeltet om blyet.

Nye blanke bly-gjedder klare for settemaskinene.

Jens Hystad ved settemaskinen.

(Alle foto: Jan Erik Øvergård)