Sommerdugnad 2023

Dugnadsgjengen samlet utenfor avishuset. Bak fra v.: Jens Hystad, Bjørn-Erik Eriksen, Arvid Rotbakken, Turid Håkenstad, Tore Tøndevold, Synnøve Nitter, Ragnar Løkken, Arne Wold, Anne-Kristine Løken, Annikki Torgersen, Carl P. Løken, Gunnar Tronesvold, Tor Ivar Bjørnå. Foran: Victor Thibout og Tymoteusz Sasha Tryzno, våre to internasjonale besøkende.

Siste uka i juli 2023 hadde Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner sin årlige sommerdugnad. Tidligere har dugnadene på sommeren vært begrenset til noen få deltakere ei halv uke, mest for å kunne vedlikeholde og sikre at settemaskiner og annet utstyr er i topp stand til høstens avistrykking. I år hadde vi mye mer aktivitet enn vanlig, og det var lys i avishuset hele uka.

Mandag kom en transport med maskiner fra Gjøvik, utstyr som tidligere har vært vist fram av Mjøsmuseet/Vitensenteret der i byen, men som de nå har «avregistrert». Utstyret er overdratt til Pressemuseet på Røros.

Maskinene fra Gjøvik eies av Venneforeningen og vil inngå i samlingene først og fremst som reservemaskiner for utstyret i avishuset.

Stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen fikk lese i gamle aviser, sammen med ordfører Isak V. Busch og Jan Erik Øvergård fra Venneforeningen. Foto: Trond Degnes.

Stortingsbesøk

Torsdag hadde vi storfint besøk av stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) fra Familie- og kulturkomiteen. Hun er partiets talsperson i blant annet saker som angår kulturminnevern. Sammen med ordfører Isak V. Busch fikk hun en grundig gjennomgang av alle prosjektene som Venneforeningen arbeider med, og en omvisning i avishuset.

Det er viktig for Venneforeningen å påpeke overfor sentrale politikere at vi ivaretar et nasjonalt ansvar når det gjelder sikring av avis- og trykkerihistorie gjennom ikke minst å holde utstyret i operativ stand. Dette arbeidet gjøres uten noen økonomisk støtte til ordinær drift fra verken det offentlige eller museets eier og forvaltningsorgan, MiST/Rørosmuseet.

TV-opptak i pressemuseet.  Jens Hystad viser fram settemaskinen til reporter Kjersti Gullvåg, fotograf Espen Glomsvoll og produsent Pål Bratås.

TV-opptak

Onsdag i dugnadsuka hadde vi besøk av et TV-team som laget innslag om Venneforeningen og aktiviteten vi bedriver i avishuset. Innslaget vil komme på NRK i løpet av august 2023, og før dette er sendt kan vi ikke røpe hvilket program det sendes i. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

Internasjonalt besøk

Gjennom stønadsordning til «European Heritage Days Stories» har vi fått drøye 100.000 kroner i tilskudd fra EU-kommisjonen og Europarådet. Pengene er øremerket til rekruttering og opplæring i bruk og drift av settemaskiner, med vekt på at entusiaster fra hele Europa skal kunne søke om tilskudd til reise- og oppholdsutgifter.

Nestor i Venneforeningen og ekspert på settemaskiner, Carl P. Løken, deler villig kunnskap med f.v. Victor Thibaut, Tymoteusz Sasha Tryzno og Tor Ivar Bjørnå.

Under sommerdugnaden har vi hadde besøk av Victor Thibaut som er halvt svensk og halvt fransk. Han arbeider som språklærer i Frankrike, men er levende opptatt av trykkerihistorie og spesielt settemaskiner. Victor besitter mye internasjonal kompetanse som han gjerne deler med oss i Venneforeningen, samtidig som vi kan bistå ham med praktisk kunnskap om betjening av settemaskiner.

Tymoteusz Sasha Tryzno er en ung kunststudent fra Polen som kommer fra en familie som har et eget trykkerimuseum. Bestefaren til Sasha samlet dette utstyret, men gikk dessverre bort før han fikk lært de neste generasjonene hvordan utstyret skulle brukes og vedlikeholdes.

Trykking i stort opplag

Parallelt med de nevnte aktivitetene, hadde vi hektisk virksomhet også i trykkeriet. Avisa der Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) står for innhold og utforming, skal trykkes i ekstra stort opplag. Etter som vi må trykke de fire sidene i to omganger, begynte vi på første runde med trykking nå under sommerdugnaden.

Avisa skal etter planen lages ferdig første uka i oktober, da vi har vår høstsamling. Samtidig vil vi også få besøk av flere utenlandske gjester som kommer for å lære om settemaskiner gjennom EU-opplegget vårt.

Vi sier vel blåst til alle våre aktive dugnadsmedlemmer, og ikke minst også til damene på loftet som sørget for velsmakende lunsj alle dagene.