Sommerdugnad med besøk fra MiST

F.v. direktørene Karen Espelund og Tone Rygg fra hhv. MiST og Rørosmuseet, sammen med Carl P. Løken og Tore Tøndevold fra Venneforeningen, og konservator Erik Roll, Rørosmuseet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

Torsdag 30. juni, under sommerdugnaden til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, hadde vi også besøk av administrerende direktør i Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Karen Espelund.

Eierskapet til det gamle avishuset, og driftsansvaret for museet, kan sikkert virke litt uoversiktlig for utenforstående. Huset eies av Stiftelsen Rørosmuseet, i likhet med en rekke andre museumsbygninger på Røros. Driftsansvaret ligger hos MiST med underavdelingen som også benevnes Rørosmuseet. Formelt er det altså MiST som bestemmer over hva museet skal få tilført av midler og ressurser, i praksis utøves dette av de MiST-ansatte i avdelingen på Røros.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en frittstående frivillig forening som i forståelse med MiST/Rørosmuseet tar ansvar for vedlikehold av maskiner, åpen dag med omvisninger de ukene som det er dugnad, og trykking av en årlig museumsavis på det gamle utstyret. Alt dette arbeidet er ubetalt og basert på frivillighet, med et lite budsjett som i all hovedsak benyttes til å dekke reise og opphold for dugnadsfolket.

Venneforeningen har vært åpen på at vi aktivt vil arbeide for å gi Fjeld-Ljom mer oppmerksomhet, fordi huset, med den fungerende produksjonslinjen fra tida før 1975, er ganske unikt, og det ikke bare i Norge. Norge har ikke noe nasjonalt pressemuseum, lokaliseringen på Røros er ideell med den rike pressehistorien, så hvorfor ikke etablere Fjeld-Ljom som Norsk Pressemuseum? Selvsagt med bibehold av det tradisjonsrike navnet som også forbindes med Johan Falkberget.

Museumsdirektører kommer selvsagt ikke verken med åpen pengesekk eller fagre løfter, noe vi heller ikke hadde regnet med. Vi tror imidlertid at MiST-direktøren fikk en god innføring i hva Fjeld-Ljom står for og arbeidet som utføres av Venneforeningen i forståelse med de MiST-ansatte på Røros.

Vi er selvsagt ikke enige i ett og alt, men jeg tror vi kan være enige i at det var et nyttig møte for begge parter. Så får årene som kommer vise om det finnes vilje og offentlige midler i Norge til å ta vare på et unikt kulturminne.

Jan Erik Øvergård

Ikke enige i alt, men stemningen var gemyttlig etter møtet i Fjeld-Ljom. F.v. Tone Rygg, direktør ved Rørosmuseet, administrerende direktør Karen Espelund fra MiST og styreleder i venneforeningen, Jan Erik Øvergård. Foto: Cecilie Bergan Stuedal