Unge avisfolk holder blyet varmt etter 100 år

Cecile og Antoine foran duplex-pressa.

I den vesle nord-franske byen Vervins kommer lokalavisa Le Démocrate de l’Aisne ut en gang i uka, som den har gjort i hundre år, produsert og trykket med det samme utstyret. Så vidt vites er dette den eneste ordinære publikasjonen i Europa som fortsatt produseres i tradisjonell boktrykk, det vil si med settemaskiner, stabling av titler bokstav for bokstav, og trykking på ei maskin like gammel som avisa selv.

Å komme inn i lokalene til Le Démocrate er som å gå i hvert fall femti år tilbake i tid. Sånn sett kan det minne litt om avishuset vårt på Røros, Fjeld-Ljom, som også er bevart ganske intakt fra bly-tida. Bare med den forskjellen at her er det ikke så mange gråhårete pensjonister som møter oss ved maskinene, men tvert imot unge mennesker som har sitt daglige virke i utgivelsen av ukeavisa.

Settekasser som fortsatt er i bruk.

I denne delen av Frankrike er engelskkunnskapene beskjedne. Verken avisas journalist eller forretningsføreren, begge ganske unge kvinner og de eneste ansatte på heltid, snakker engelsk. Heldigvis møter vi Cecile Douet i trykkeriet, hun er delvis vokst opp i England og snakker flytende engelsk.

Duplex trykkmaskina som har vært en tro tjener i 100 år.

GRAFIKERE PÅ DELTID

Cecile og de andre i teknisk avdeling er alle ansatte på deltid. Et par pensjonister kommer innom en dag i uka og hjelper til med maskinsatsen. Tre settemaskiner står i det som ligner litt på et gammeldags verksted, og enda en maskin finnes på et bakrom som også er avisas museum.

 Nå er det bare en av settemaskinene som fungerer og Cecilie er naturlig nok litt bekymret for hvordan de skal sikre seg framover. Som så mange rundt om i Europa med tilsvarende utstyr, i museer og private samlinger, er det stort behov for kompetanse som ganske få besitter.

Blysats klar til neste avis.

I Le Démocrate løser de noen av problemene ved å få deler av teksten levert som ferdige klisjeer fra en ekstern klisjeanstalt, på samme måte som man lager bilder som skal på trykk. Cecilie innrømmer at dette egentlig er å jukse, men ellers ville de hatt problemer med å produsere en hel avis hver uke.

Ved ombrekkerbordet.

DUPLEX

Formatet er litt større enn museumsavisa Fjeld-Ljom trykker, med sju i stedet for seks spalter i bredden.

Trykkingen skjer på ei såkalt duplexpresse fra Buhler Freres Uzwil i Sveits. Den ble montert i disse lokalene for ganske akkurat hundre år siden, og var sikkert noe av det mest moderne som fantes på den tida. Trykkingen skjer fra papirruller med 3km lengde, nok til tre aviser om det ikke blir for mye makulatur. Maskinen har plass til to slike ruller og har to papirbaner slik at den kan trykke inntil åtte sider samtidig. Men nå benyttes bare den ene banen til den ukentlige firesiders avisa.

Vi får ved selvsyn være med og oppleve trykkingen denne torsdagen før påske. Og vi får med oss både krøll i falseappratet, skifte av papirrull og et par papirbrudd – sistnevnte er ingen spøk i en maskin der treing av papiret er tidkrevende.

– Hvis vi ikke får problemer underveis så trykker vi opplaget på 2000 aviser i løpet av et par timer. Men det skjer aldri at vi ikke får stans underveis, sier Cecile.

Lokalene ligger idyllisk til i småbyen.

ANNONSERING

Store deler av avisa består av annonser og kunngjøringer. Økonomien er beroende av offentlig pålagt annonsering som fyller det meste av siste side. Nå er det snakk om at disse kunngjøringene kanskje skal over på nettet i stedet, og i Le Démocrate er de naturlig nok litt bekymret for fremtiden. De får noe offentlig støtte, etter som de har fått status som kulturminne, men langt fra nok til at dette alene kan holde liv i avisa og betale ut lønningene – som er den største utgiftsposten.

– Ingen blir rik av å arbeide her, men det er den beste jobben du kan ha, sier Cecile.

Vi får håpe de unge og driftige avisfolkene finner en løsning, så de fortsatt kan utgi sin unike avis.

Grunnla avisa
for å bli valgt
til parlamentet

Pascal Ceccaldi, grunnleggeren av Le Démocrate, startet avisa i 1906, med formål å argumentere for sitt eget kandidatur til det franske parlamentet. Valgt ble han også, og likeledes gjenvalgt to ganger, slik at hans virketid totalt ble på over 12 år.

Pascal Ceccaldi (foto fra Wikipedia)

Han var opprinnelig fra Korsika og gikk for å være en hardtslående og uforsonlig debattant, og som sosialist opptatt av fagforeningsspørsmål. Han deltok i første verdenskrig, ble utnevnt til andreløytnant ved Verdun , og ledet deretter et kompani ved fronten.

Regionen Aisne, nord i Frankrike, der Le Démocrate kommer ute, var delvis besatt under krigen. Ceccaldi organiserte forsyningene til den sørlige delen av Aisne, den ubesatte delen, og arbeidet for å hjelpe innbyggerne i de invaderte regionene.

Ceccaldi døde 6. november 1918, få dager før krigen tok slutt.