Vestlandskunstneren som tegnet avishuset

Erling Solheim reiste land og strand rundt på sykkel, korrekt antrukket i dress og slips, med malersakene på bagasjebæreren.

Erling Solheim ble født i 1911 på Bryggja i Nordfjord. Han var gjennom store deler av sitt liv en svært produktiv kunstner som også oppsøkte Røros. Han livnærte seg av kunsten sin, arbeidet raskt og kunne tegne et motiv på under halvtimen.

Venneforeningen som ble stiftet for et par år siden, er interessert i å komme i kontakt med folk på Røros som sitter med tegninger eller malerier som multikunstneren har laget.

– Erling Solheim reiste mye, så vi tror at han kan ha vært på Røros ikke bare en, men flere ganger, sier leder for «Erling Solheims Kunstforening», Tommy Giil.

De tre kjente motivene til Solheim fra Røros, to kulltegninger og et maleri, er signert og datert i 1957 og -59. Om han har vært på Røros begge disse årene, eller om den ene kulltegningen er laget to år seinere etter skisser han tok med hjem, vites ikke.

FJELL-LJOM

Tegningene er to spennende motiv. De viser begge Laddbua fra to ulike vinkler, og er i seg selv dokumentasjon av Røros-historie. Huset fungert som det første sykehuset til kobberverket, og var i bruk som sykehus fram til begynnelsen av 1900-tallet. Etter at sykehuset ble flyttet ble bygningen tatt i bruk av handelshuset Engzelius til vinutsalg, derav navnet Laddbua. Huset ble revet i 1967 og deler av det satt opp igjen som hytte på Glåmos. Planer om å flytte Laddbua tilbake til Bergstaden, lansert for et par år siden, strandet på økonomi og byråkratiske utfordringer.

Avishuset Fjell-Ljom fra en original vinkel, med Laddbua i forgrunnen.

På den ene av tegningen kan man i bakgrunnen se avishuset Fjell-Ljom, som nå er pressemuseum. Kanskje oppsøkte vestlandskunstneren Fjell-Ljom under besøket på Røros. Heller ikke dette vet vi noe om.

KJEVHENDT

– Erling var et naturtalent og hans unike evner ble tidlig oppdaget, forteller Giil i kunstforeningen. – Han var kjevhendt, og på den tiden var det vanlig at barna ble tvunget til å lære seg å skrive med høyre når de begynte på skolen. Heldigvis var hans far lærer på Maurstad skule. Erling fikk derfor lov til å fortsette å skrive og tegne med det som var naturlig for ham. Erling Solheim har hatt en spennende reise fra sin oppvekst på Bryggja til hans mange reiser og opphold i inn- og utland. Han var et multitalent og laget flotte malerier, akvareller, blyant- og kullstifttegninger, store teaterkulisser, veggmalerier og portretter. Svært få kunstnere fanget om et så bredt felt med en sikker pensel og penn som Erling Solheim, sier lederen for Erling Solheim Kunstforening.

Giil er interessert i å komme i kontakt med rørosinger, og andre, som måtte sitte som eiere av tegninger og malerier av Solheim. Han kan kontaktes på e-post tgi@marinas.no. Kunstforeningen har ellers en egen side på Facebook, «Kunstmaler Erling Solheims venner», der man kan lese mer om Erling Solheim.

Hyttelva med Laddbua som sentralt motiv, fanget med kullstiften til Erling Solheim på slutten av 50-tallet, ti år før huset ble revet.
Det eneste kjente maleriet av Erling Solheim fra Røros viser snøkjøring med hest og vogn. Kanskje noen drar kjenselen på snøkjøreren?
(Alle foto: Erling Solheim Kunstforening )