Avishistorie fra Farsund donert til Pressemuseet

Ragnar Løkken forklarer hvordan Lintotype settemaskinen fungerer, for Fredrik Sunde som transporterte det gamle utstyret de drøye 80 milene fra Agder-byen til Bergstaden.

Mangeårig faktor i Farsunds Avis, Tore Heitmann, sørget for at avisen tok vare på mye av det gamle utstyret, da de gikk over til nye produksjonsmetoder med fotosats og offsettrykking på midten av 70-tallet. Nå kommer to av de gamle maskinene fra Farsund som en verdifull tilvekst til Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros.

Noen direkte enkel operasjon var det ikke å få flyttet maskinene fra det gamle avishuset i Farsund, ut på en tilhenger og videre til Røros. Linotype settemaskinen veier omtrent like mye som en velvoksen personbil, og for å kunne heise den ut, måtte det tas hull i taket.

– At denne settemaskinen nå har fått et nytt hjem i Pressemuseet på Røros er en fin måte å avslutte det arbeidet som min far begynte på, sier Geir Heitmann, i et intervju med avisa Lister (tidligere Farsunds Avis). Han er sønn av Tore Heitmann som dessverre gikk bort for noen år siden. Men han rakk ikke bare å etablere egen museumsvirksomhet i Farsund. Han tok også del i dugnadsarbeidet i Pressemuseet på Røros, sammen med blant andre Jens Hystad og Carl Peter Løken, som begge var i Farsund for å se de to maskinene vel av gårde på den drøyt 80 mil lange transporten til Røros.

Ragnar Løkken, styremedlem i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom, inspiserer Ludlow tittelsettemaskin etter transporten fra Farsund til Røros.

I tillegg til Linotype settemaskinen fulgte også en Ludlow tittelsettemaskin med. Begge de to maskinene er av samme fabrikat som maskiner som alt finnes i Pressemuseet, og det er svært verdifullt for museet å ha flere maskiner. Noen ordinær tilgang på reservedeler finnes ikke for dette gamle utstyret, og skal man benytte maskinene til faktisk produksjon, slik Fjeld-Ljom gjør, kan det være kritisk å være avhengig av enkeltstående maskiner.

Linotype-maskinen kom til Farsunds Avis i 1934, Ludlowen noen år seinere. De var i trofast tjeneste fram til 1976 da ny teknikk overtok. Men takket være Tore Heitmann ble det gamle utstyret sikret for ettertiden, og får nå et nytt hjem på Røros.

Link til artikkel i Lister om flytting av maskinene.

Video med bilder fra flytting av maskinene: