Høstsamlingen 2023

Luis, Pedro og Maarten på Storwartz.

Den første uka i oktober 2023 hadde vi høstsamling i Pressemuseet Fjeld-Ljom. Vi hadde besøk fra både Portugal, Belgia og Estland, og samtidig også en gruppe lærere og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo som har hatt ansvaret for innhold og utforming av årets museumsavis.

Les mer om høstsamlingen.

Skolebesøk i september

Settemaskinene lager blylinjer som settes sammen til spalter og artikler.

I september hadde Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner for andre år på rad et opplegg for alle sjuendeklassingene i Røros grunnskole. De fikk komme på besøk og oppleve hele arbeidsprosessen fra journalistens innhenting av nyheter, via teknisk framstilling av tekst, bildeklisjeer og sideombrekking, til trykk og distribusjon av avisene.

Elevene var vitebegjærlige og viste stor interesse.

Les mer.

 

Åpen dag og utstilling

Lørdag 7. oktober blir det åpen dag i Pressemuseet Fjeld-Ljom fra kl. 10-15. Det blir anledning til å se de gamle maskinene i drift, setting av blysats og trykking av årets museumsavis.

I år er det elever og lærere fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som står ansvarlig for innhold og utforming av avisa. De har samtidig utstilling i galleriet Kunst og Kaos i Mørkstugata fra torsdag til lørdag. Og på lørdag fra kl. 13 blir det også et eget arrangement i galleriet med presentasjon av utstillingen og samarbeidet mellom KHiO og Venneforeningen.

Les mer på nettsidene til galleriet:
https://www.kunstogkaos.no/blog/pop-up-utstilling-med-kunsthgskolen-i-oslo

 

Kulturminnedager med besøk av avisbudet fra 60 år tilbake

Pressemuseet Fjeld-Ljom har hatt åpne dager 8. og 9. september i tilknytning

Jan Aspaas med veska som avisbudene brukte, ved trykkmaskina der de var med og plukket ut aviser for å bære de ut til abonnentene.

til Kulturminnedagene, som også har bevilget oss 10.000 kr til arrangementet denne uka og første uka i oktober, da det blir høstdugnad, åpen dag og flere arrangement i avishuset ved Hyttelva.

Nå på lørdag fikk vi besøk av Jan Aspaas, avisbud for Fjell-Ljom for over 60 år siden. Han husker fortsatt godt tiden fra Fjell-Ljom, da han strevde seg gjennom snøfonnene på Øra og Flanderborg for å få levert avisen, før han skulle på skolen.

Les hele historien.

Åpne dager i Pressemuseet

Avishuset holder åpent to dager i september.

Fredag 8. og lørdag 9. september blir det åpne dager i Pressemuseet Fjeld-Ljom, i forbindelse med Kulturminnedagene 2023.

Tema for kulturminnedagene i år er «Levende kulturarv» – som vil bli ytterligere markert i Pressemuseet i begynnelsen av oktober, da vi skal lage ferdig årets museumsavis, sammen med elever og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Vi har villet markere Kulturminnedagene også den uka som det er arrangement over hele landet, så derfor holder vi åpent hus i to dager. Det blir riktig nok ikke strøm på maskinene og trykking disse dagene, men gratis omvisning for alle som vil komme på besøk.

 

TV-innslag fra Fjeld-Ljom

Under sommerdugnaden siste uka i juli hadde vi besøk av et produksjonsteam fra Fabelaktiv på Hamar. De laget et innslag som ble sendt på TV i forbindelse med Extra-trekningen 15. august.

Innslaget kan ses her:

https://fb.watch/mEbbVKo1My/

Fabelaktiv gjør opptak i pressemuseet for innslag til Extra-trekningen 15. august 2023. Reporter Kjerstil Gullvåg, fotograf Espen Glomsvoll og produsent Pål Bratås. Jens Hystad viser settemaskin.

Stor sommerdugnad

Årets sommerdugnad i Pressemuseet Fjeld-Ljom samlet flere aktive medlemmer enn vanlig, med mer aktivitet enn normalt på sommeren.

Stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) får omvisning i setteriet av Jan Erik Øvergård fra Venneforeningen. Foto: Trond Degnes.

Vi fikk besøk av stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) som sitter i Familie- og kulturkomiteen, og blant annet er talsperson når det gjelder kulturminnesaker. Hun fikk en grundig orientering om Venneforeningens mange prosjekter og omvisning i museet, og deltok også på middag sammen med dugnadsgjengen.

To utenlandske studenter deltok i årets dugnad, finansiert gjennom midlene vi har fått fra EU-kommisjonen og Europarådet.

Alt i alt ei vellykket uke med mange aktiviteter.

Les mer.

Fra Mjøsmuseet til Røros

 

Lossing av utstyr fra Mjøsmuseet, transportør Jon Kaulum på liften, mens Jens Hystad holder opp bakluka.

 

Da Mjøsmuseet på Gjøvik besluttet å avregistrere sin samling av grafisk utstyr, fikk Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner tilbud om å overta utstyret. Nå er flere av maskinene fraktet til Røros og magasinert i Stamphusveien, sammen med annet tilsvarende utstyr fra hele landet.

Dugnadsgjengen har lagt ned en formidabel innsats i å sikre Gjøvik-utstyret for ettertida.

Les mer.

EU-midler til Venneforeningen

Jens Hystad og rekruttene Tor Ivar Bjørnå (t.v.) og Petter Bratland ved settemaskinene i Fjeld-Ljom.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en av ti aktiviteter som har fått tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen gjennom «European Heritage Days», et kulturminnetiltak som årlig markeres også i Norge som «Kulturminnedagene». Venneforeningen har de siste årene hatt ulike seminar og foredrag i tillegg til åpent avishus.

Tilskuddet på 9.900 Euro skal gå til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Entusiaster fra hele Europa inviteres til Røros for å være med.

Les mer

Mørkerommet operativt

Da er det rekonstruerte mørkerommet i Pressemuseet Fjeld-Ljom operativt. Les mer om prosjektet «Det komplette førdigitale avishus».

Vi har også laget en videodokumentasjon som viser hele prosessen fra man setter film i kameraet, til bildet er ferdig og kan legges i klisjemaskinen for å lage trykkferdig klisje.