Driftige trykkere før og nå

Som ledd i de landsomfattende kulturminnedagene har Pressemuseet Fjeld-Ljom seminar i Rørosmuseet, Smelthytta, fredag 16. september kl. 17.00.

Se bilder og les omtale fra seminaret her.

Vi byr på et program med stor spennvidde:

Ragnar Kokkvoll
Olaf O. Berg og Fjeld-Ljom i ei brytningstid
Berg startet avisa Fjeld-Ljom i 1886 og kjøpte i 1891 avishuset som ligger så karakteristisk til ved Hyttelva på Røros. Kokkvoll tar i sitt foredrag for seg Bergs viktige rolle som avismann på Røros i denne første tida, da han bare gikk under navnet «Trøkkar’n».

Henrik Grønn
Grønn om Grønn – drivkraft i Røros-samfunnet
Henrik Grønn vil snakke om sin bestefar ved samme navn, som var mangeårig redaktør i den konservative avisa Dovre, og aktivt med i nesten alt av frivillig virksomhet på Røros tidlig på 1900-tallet.

Maria Viirros
Boktrykk i ung kunst av i dag

Viirros er student ved Kunsthøgskolen i Oslo, der de tar i bruk gamle teknikker for å formidle nye og unge kunstuttrykk.

Slik er hun med og holder liv i de typograffaglige linjene fra gamle dager og fram til vår tid.