Fullt hus i Fjeld-Ljom på høstdugnaden

Ragnar Løkken, Petter Bratland og Tor Ivar Bjørnå legger siste hånd på årets museumsavis.
Og latteren sitter løst.

Oppslutningen om høstdugnaden 2022, dagene 14. til 17. september, var som før veldig god. Nærmere et tjuetalls ivrige medlemmer av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening var med og bidro til at vi igjen kunne produsere ferdig en museumsavis på det gamle utstyret.

Vi synes det er ekstra stas når unge mennesker fatter interesse for Pressemuseet Fjeld-Ljom. Maria Viirros er masterstudent i grafisk kunst og opptatt av hva kunstnere av i dag kan få ut av gamle trykketeknikker, eller letterpress som dette gjerne kalles i Marias kretser.

Maria tilbrakte flere dager på Røros, for å gjøre seg kjent med Pressemuseet, utstyret der og alle oss som er med og holder hjulene i gang. Hun holdt også foredrag på seminaret fredag. Vi håper hun kan tenke seg å komme tilbake og bli fast medlem av dugnadsgjengen.

Maria Viirros

Årets utgave av museumsavisa Fjeld-Ljom ble i år trykket i ekstra stort opplag, fordi innholdet i sin helhet er som en guide til museet. Vi har fått støtte av Røros kommune til å lage denne guiden, som sammen med en liten reklamefolder forhåpentligvis skal kunne lokke flere interesserte besøkende til museet.

Etter møysommelig istandsetting over flere år har museet nå fire operative settemaskiner, som i alder spenner fra 1933 til 1963. To av disse maskinene ble brukt til produksjon av Fjell-Ljom fram til 1975, de to andre er gaver til museet.

Jens Hystad ved den eldste Linotype settemaskinen.
Maria Viirros, Arvid Rotbakken og Bjørn-Erik Eriksen jobber med trykkpressa fra Lillesandsposten.

Et nytt møysommelig prosjekt er blitt startet i år, nemlig istandsetting av trykkpressa fra Lillesandsposten. Denne lå lenge nedpakket, er siden montert opp igjen i tilbygget til Pressemuseet, og nå jobbes det med å få den i driftsklar stand. Nye valser er anskaffet, og kloke hoder stikker seg sammen over mekanikken for å fravriste den sine hemmeligheter.

Lillesandspressa kan produsere trykksaker i samme format som den nyere Nebiolo-pressa vi trykker museumsavisa på, men er vesentlig eldre. Den er laget av det tyske firmaet Johannisberg am Rhein, og trolig fra tidlig 1900. Sånn sett har den formodentlig store likheter med trykkpressa som ble brukt i Fjell-Ljom til Nebioloen kom på plass rundt 1960.

Pressa kan drives for hånd med et stort svinghjul, papir må mates for hånd (noe som var kvinnearbeid i gamle dager, utført av påleggersker). Den har heller ingen automatisk fals (bretting) av trykksakene som kommer ut. Når vi får denne pressa i drift vil den likevel kunne fungere som reserveløsning for Nebioloen, håper vi.

Arvid Rotbakken sveiver på svinghjulet mens (f.v.) Jens Hystad, Bjørn-Erik Eriksen og Petter Bratland følger med på om alle valsene roterer som de skal.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er nå i en prosess der eieransvaret til maskiner og utstyr, i praksis alle gjenstander i avishuset, blir overført til Stiftelsen Rørosmuseet som allerede står som eier av huset. Driftsansvar for hus og inventar ligger hos Museene i Sør-Trøndelag (MiST), avdeling Røros, i dagligtale Rørosmuseet. Men praktisk vedlikehold og produksjon av museumsavisa gjøres av Venneforeningen.

Alt arbeide som Venneforeningen utfører i huset gjøres på frivillig og ubetalt dugnad. Foreningen har også opp gjennom årene dekket mye av utgiftene til forbruksmateriell, fornying av trykkvalser og lignende. Vårt håp er at offentlige midler, gjennom MiST kan komme litt sterkere inn i dette bildet når eierskap og ansvarsfordeling blir mer formalisert.

Litt av gjengen samlet til en velfortjent kaffepause. Fra venstre og rundt bordet sitter Torbjørn Eng, Gunnar Tronesvold, Arne Wold, Tor Ivar Bjørnå, Amanda Gibson, Maria Viirros, Carl P Løken, Bjørn-Erik Eriksen og Tore Tøndevold.