Røros-seminaret – pressemelding

Pressehistorien møter
kunstig intelligens

Bjørn Erik Eriksen og Ane Thon Knutsen ved ombrekkerbordet i Fjeld-Ljom under en tidligere dugnadssamling.

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner vil løfte det tradisjonsrike avishuset på Røros fram i nasjonalt og dagsaktuelt lys, gjennom et medieseminar i dagene 10.-11. april. Med flere samarbeidspartnere i ryggen inviteres mediefolk, politikere og andre interesserte til å drøfte tidsaktuelle mediespørsmål, i lys av pressehistorien som Fjeld-Ljom representerer. – Vi ønsker å vise fram Nordens eneste bevarte førdigitale avishus, og samtidig sette fokus på hva denne pressehistorien kan lære oss i dag, forteller styreleder i Venneforeningen, Jan Erik Øvergård.

Markante mediefolk og mediepolitikere stiller som innledere på seminaret som har tema «Fra bly til kunstig intelligens».  Innleggene vil trekke en rød tråd fra avisenes tradisjonelle produksjonsmetoder og inn i vår digitale virkelighet. Helt fram til 1970-tallet ble avisene redigert på papir og trykt med typer framstilt av flytende bly.

Røros-seminaret vil løfte blikket fra dataskjermen og se på hva mediefolk av i dag kan lære av nettopp denne historien, da avisene var så å si alene om å være arena for offentlig ordskifte.

Torry Pedersen. Foto: Kilian Munch
Stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Nå står mediene foran nye store utfordringer i og med bruk av Kunstig Intelligens på en rekke områder.  Seminaret vil være åpent å søke for alle, og vil også være aktuelt for interesserte utenfor mediebransjen. Blant foredragsholdere er tidligere VG-sjef Torry Pedersen og stortingsrepresentant Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson i Høyre.

NORSK PRESSEMUSEUM

Seminaret er ledd i prosjektet som har som formål å sikre offentlig og privat finansiering til virksomheten Venneforeningen bedriver i Fjeld-Ljom. Norge mangler et nasjonalt pressemuseum som ivaretar historien ikke minst til alle lokalavisene, som i over hundre år har spilt en viktig rolle i demokratiet vårt.  

– Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner arbeider for å øke interessen for pressehistorien hos medieinteresserte, politikere og innen kulturvernet. Det historiske perspektivet er viktig når vi skal legge framtidas mediepolitikk. Derfor bringer Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner med sitt seminar sentrale problemstillinger til torgs, sier styreleder Jan Erik Øvergård.

For mer informasjon og påmelding, se påmelding og program.
Les om foredragsholdere og andre bidragsytere i seminaret.

Aktive medlemmer i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. En bred samling av grafisk fagkompetanse som stiller opp og yter hundrevis av frivillige dugnadstimer for at Røros i Fjeld-Ljom skal ha et museum som er helt unikt i Europeisk sammenheng. Fra venstre: Per Hvamstad, Carl P. Løken, Jens Hystad, Ragnar Løkken, Bjørn-Erik Eriksen, Arvid Rotbakken, Torbjørn Eng, Tore Tøndevold, Peter Bratland, Tor Ivar Bjørnå, Gunnar Tronesvold, Marit Brandsnes og Ane Thon Knutsen.