Sommerhilsen 2022

(Denne sommerhilsenen er også sendt på e-post til medlemmene.)
August pleier å være ei fin tid på Roros. Snøen er stort sett borte, også i fjellene, været kan by på noen fine dager med sommertemperatur, samtidig som den klare kalde nattelufta varsler om høsten som står for døra.

Aktiviteten i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er god. Vi hadde i månedsskiftet juni/juli vår årlige sommerdugnad med vedlikehold av maskinene i avishuset, og trykking av første runde av museumsavisa som kommer ut til høsten. I forbindelse med høstdugnaden 14. til 17. september blir det seminar over temaet «Drivkraft», og nye åpne dager i avishuset ved Hyttelva. Dette skjer også som et av innslagene i de årlige landsomfattende Kulturminnedagene.

MØTER MED ORDFØRER OG MUSEUMSDIREKTØR

I forbindelse med sommerdugnaden hadde vi møter med både ordfører Isak V. Busch og direktør for Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Karen Espelund. Vi fikk anledning til å legge fram vårt syn, der vi poengterte at Fjeld-Ljom er et unikt kulturminne også i europeisk sammenheng, og fortjener større oppmerksomhet fra de som bevilger midler til museumsvirksomheten enn hva som nå blir museet til del.

Fra v.: Direktør Karen Espelund, MiST, direktør Tone Rygg, Rørosmuseet, Carl P. Løken og Tore Tøndevold, Venneforeningen, Erik Roll, Rørosmuseet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

STØTTE FRA KULTURRÅDET – «DET KOMPLETTE FØRDIGITALE AVISHUS»

I vår fikk vi en hyggelig melding fra Kulturrådet som har innvilget oss 120.000 kroner til prosjektet vi har valgt å kalle «Det komplette førdigitale avishus». I korthet går dette ut på å sette i stand andreetasjen slik den var fram til 1975. Her holdt redaksjon og ekspedisjon til, og på bakrommet hadde redaksjonen sitt mørkerom for framkalling av film og kopiering av bilder. Like ved står også klisjemaskina som ble brukt til å lage trykklisjeer for bildene.

 Hele miljøet i andre etasje, med inventar, skal så godt det lar seg gjøre føres tilbake, slik at besøkende i Pressemuseet kan få innblikk i hele avisproduksjonen, fra journalist og redaktør, via setting og ombrekking, til trykking. Prosjektet er ment å løpe over to år, med åpning av andre etasje høsten 2023. Det vil bli laget egne opplegg for skoleklasser, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med huseier, Museene i Sør-Trøndelag (MiST), avdeling Røros (Rørosmuseet).

Sveivetelefon, analogt kamera og manuell skrivemaskin, verktøyene til redaksjonen på 70-tallet

HØSTSAMLING MED SEMINAR

Driftige trykkere før og nå

I dagene 14. til 17. september har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner dugnad og åpne dager i avishuset ved Hyttelva. Fredag 16. kl. 17.00 blir det seminar i Smelthytta (Rørosmuseet). Programmet blir som følger:

Ragnar Kokkvoll
Olaf O. Berg og Fjeld-Ljom i ei brytningstid
Berg startet avisa Fjeld-Ljom i 1886 og kjøpte i 1891 avishuset som ligger så karakteristisk til ved Hyttelva på Røros. Kokkvoll tar i sitt foredrag for seg Bergs viktige rolle som avismann på Røros i denne første tida, da han bare gikk under navnet «Trøkkar’n».

Henrik Grønn
Grønn om Grønn – drivkraft i Røros-samfunnet
Henrik Grønn vil snakke om sin bestefar ved samme navn, som var mangeårig redaktør i den konservative avisa Dovre, og aktivt med i nesten alt av frivillig virksomhet på Røros tidlig på 1900-tallet.

Maria Viirros
Boktrykk i ung kunst av i dag

Viirros er master-student ved Kunsthøgskolen i Oslo, der de tar i bruk letterpress for å formidle nye og unge kunstuttrykk. Slik er hun med og gir nytt liv til de typograffaglige teknikkene fra gamle dager.
Viirros er en allsidig kunstner som også arbeider med tatovering, performance og installasjoner. Det blir spennende å høre hva en ung kunstner som henne ser av muligheter i de gamle trykkmaskinene.

Gratis inngang for medlemmer av Venneforeningen, andre: kr. 100.

ÅRSMØTE OG ENDRINGER I STYRET

Venneforeningen avholdt sitt årsmøte på Vertshuset, Røros, fredag 18. mars. Etter valgene har styret følgende sammensetning: Jan Erik Øvergård, styreleder; Jens Hystad, nesteleder; Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes. Varemedlemmer: Lars Magne Langøien, Ane Thon Knutsen, Arne I Bækken, Tore R Tøndevold, Eli Høye Neby, Beate Møller.  Protokoll fra årsmøtet og omtale av Venneforeningens virksomhet for øvrig er tilgjengelig på nettsidene våre:
https://fjeld-ljom.no/pressemuseet/venneforeningen/

STØTT OPP OM MUSEET

Vi setter stor pris på de mange som støtter arbeidet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, enten dere er aktive dugnadsmedlemmer eller støttemedlemmer. Vi håper dere alle kan bidra videre, og gjerne også forsøke å hjelpe oss til å verve flere medlemmer til Venneforeningen. Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265

Usikker på om du alt har betalt? E-post med giroblankett er nylig sendt ut til de som har oppgitt e-postadresse og som ikke har fornyet medlemskontingenten for 2022.

Og med dette ønsker vi alle en riktig god ettersommer og høst!

Med vennlig hilsen

Jan Erik Øvergård

Styreleder