Aktivitetsplan for 2021

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har hatt styremøte og lagte planer for resten av 2021, fortsatt med en viss usikkerhet for hvordan pandemien vil påvirke aktivitetene.

Samlinger 2021:

Vår / sommer samlinga: Fastsatt til uke 22, 3.-5.juni.

Årsmøtet ble fastsatt til fredag 4. juni.

Høstsamlinga: Fastsatt til uke 36, 8.-12.sept.

Seminar, 10. september:  Avis, nyhetsformidling før og i dag, samarbeid med lokale mediebedrifter.

Åpen dag, markering av Kulturminnedagen 11. september, tema for kulturminnedagene er DIALOG.

Informasjon om dugnadsgjengen.

Dugnadsgjengen er i beredskap, ser fram til å møtes, rydde, vedlikeholde og starte produksjon av avis. Etter september-samlinga 2020 har Jan Erik Øvergård ledet en lokal dugnadsgjeng som har ryddet, systematisert bilder, arkivalia, klisjeer og anna materiale som er samlet i andre etasje. Ikke minst mye interessant stoff fra Fjeld-Ljoms nyere, moderne historie, med offsetperioden 1975-79. En periode som også er viktig å formidle. Arbeidet er gjort i nær kontakt med Rørosmuseet.