Vellykket sommerdugnad

Katharina og Jens ved Lynotypen.

En ny vellykket dugnadsuke er over i Pressemuseet Fjeld-Ljom, der et tjuetalls ivrige og aktive medlemmer av Venneforeningen har brukt dagene til vedlikehold og produksjon av årets museumsavis.

Les mer.

Fjeld-Ljom i Europa

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner var representert med tre medlemmer på årskonferansen til Association of European Printing Museums, i Tartu, Estland, i slutten av mai 2024.

Les styreleders rapport fra møtet.

Styreleder Jan Erik (t.h.) sammen med Maarten og Katharina fra hhv Belgia og Tyskland som vi har samarbeidet tett med.

Røros bør få Norsk Pressemuseum

Astrid Gynnild, opprinnelig fra Os, nå professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, har skrevet en kronikk der hun ivrer sterkt for at Røros bør få et nasjonalt Norsk Pressemuseum som ivaretar historien til norske lokalaviser. Kronikken ble først publisert i Arbeidets Rett.

Astrid skriver:

Rørosregionen har et kulturelt og ideologisk utgangspunkt som er helt ideelt for å bygge utstillinger  og annen aktivitet rundt lokalaviser og deres betydning for demokratiseringen av Norge: Det multikulturelle Røros-samfunnet har gjennom historien vært preget av skarpe meningsmotsetninger og mye pågangsmot. Begge deler har funnet viktige utløp i lokalavisene, bare de siste 150 åra har over ett dusin aviser blitt stiftet bare på Røros. Noen av dem hadde kort levetid, andre har vokst seg store og sterke, som dagens Fjell-Ljom og som Arbeidets Rett, som så dagens lys etter en voldsom og langvarig arbeiderstreik i 1906.

Les mer.

Vårdugnad 2024

Stortingsrepresentant Tage Pettersen besøkte Pressemuseet i forbindelse med seminaret på Røros.

Parallelt med seminaret «Fra bly til kunstig intelligens» på Røros Hotell var dugnadsgjengen i full virksomhet i avishuset , med vedlikehold av maskiner, trykking av siste del av opplaget til avisa for 2023 og forberedelser til årets museumsavis.

Les mer og se flere bilder.

Protokoll fra årsmøtet

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner hadde et godt besøkt årsmøte på Smelthytta i Rørosmuseet fredag 12. april. Årsmøtet ble avviklet på under en time, uten større dramatikk.

Styret er ganske stabilt, stort sett med gjenvalgt over hele linja. Den eneste endringen er at Marit Brandsnes overtar som nestleder etter Jens Hystad.

Vår nye nestleder ved settemaskinen i Leipzig.

Protokoll fra årsmøtet.

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er i Rørosmuseet, Smelthytta, på Røros fredag 12. april kl. 17.00.
Sakliste:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3) Årsberetning og regnskap
4) Fastsettelse av kontingent for neste år
5) Budsjett for 2024
6) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite

Våre medlemmer oppfordres til å delta på
seminaret som Venneforeningen har på Røros
Hotell onsdag 10. og torsdag 11. april.
For program og påmelding se:
https://fjeld-ljom.no/roros-seminar-2024-fra-bly-til-kunstig-intelligens/
Selv om påmeldingsfristen nå er gått ut, er det fortsatt rom for et begrenset antall etteranmeldte.

Aktiv ettervinter og vår

Stortingsrepresentant Tage Pettersen kommer til Røros og deltar på medieseminaret vårt i april.

Det blir en aktiv vinter og vår i det gamle avishuset på Røros. Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner får 7. februar besøk av kulturminister Lubna Jaffery (Ap) som vil få en omvisning i rekonstruerte redaksjonslokaler og i trykkeriet, med en orientering om eksisterende og framtidige planer til Venneforeningen.

Ellers blir det mye aktivitet videre ut over våren, settemaskinopplæring sammen med museet i Leipzig i mars og dugnadsuke med stort medieseminar i april.

Informasjonsbrevet som er sendt på e-post til medlemmene kan også leses her.

Fra bly til kunstig intelligens

Illustrasjon: Ingrid Helland

Dagene 10. til 11. april arrangerer Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner medieseminar på Røros. Seminaret har fått tema: «Fra bly til kunstig intelligens». Vi trekker paralleller fra tiden da Fjell-Ljom fortsatt ble produsert i avishuset ved Hyttelva, til dagens digitale utfordringer i en omskiftelig medieveriden.

Les mer om program og foredragsholdere.

Høstsamlingen 2023

Luis, Pedro og Maarten på Storwartz.

Den første uka i oktober 2023 hadde vi høstsamling i Pressemuseet Fjeld-Ljom. Vi hadde besøk fra både Portugal, Belgia og Estland, og samtidig også en gruppe lærere og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo som har hatt ansvaret for innhold og utforming av årets museumsavis.

Les mer om høstsamlingen.