Utmerkelse til nestorene

Fra venstre: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Under årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 18. mars ble det  velfortjente utmerkelser til de fire personene som hver på sitt vis har vært krumtapper i foreningens virksomhet i mange år: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Hvamstad har sittet som foreningens styreleder uavbrutt siden 2010, inntil han i fjor etter eget ønske takket av. Minst like lang fartstid i Venneforeningen har også de tre øvrige, og eneste grunn til at de ikke tidligere har fått Fjeld-Ljoms utmerkelse, en sølvnål med avishuset som motiv, er at de selv har sittet i foreningens styre.

I tillegg til hver sin nål, fikk de fire nestorene en tegning signert Stian Tranung, foreningenes egen «hustegner».