Årsmøte og foredrag av Lillian Holden

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdt sitt årsmøte i Smelthytta fredag 17. mars. Årsmøtet forløp udramatisk, med enstemmige vedtak hele veien.

Styret, som ble gjenvalgt, består av følgende: Jan Erik Øvergård (styreleder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes.

Økonomien i foreningen er solid, etter at flere søknader om økonomisk støtte har gitt positivt resultat siste år.  Dette betyr at foreningen kan opprettholde stor aktivitet, innenfor områder som rekruttering av nye frivillige, opplæring i vedlikehold og bruk av maskinene og arbeidet med den årlige museumsavisa.

Detaljer informasjon fra årsmøtet finnes på nettet, sammen med tilsvarende informasjon fra tidligere år.

Forut for selve årsmøtet holdt redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen et godt besøkt og engasjert foredrag. Lillian, som opprinnelig er fra Ålen, fortalte levende om hvilke fordeler det har å stå «Støtt på egne bein» som tittelen på foredraget lød.

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen.

Hallingdølen er nemlig en av de få avisene her til lands som er familieeid og uavhengig av de store mediekonsernene. Flere har vært på døra for å kjøpe opp den suksessrike avisa, men foreløpig uten hell.

Hallingdølen er utvilsomt en berikelse i det norske mediebildet.