Fra bly til kunstig intelligens

Illustrasjon: Ingrid Helland

Dagene 10. til 11. april arrangerer Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner medieseminar på Røros. Seminaret har fått tema: «Fra bly til kunstig intelligens». Vi trekker paralleller fra tiden da Fjell-Ljom fortsatt ble produsert i avishuset ved Hyttelva, til dagens digitale utfordringer i en omskiftelig medieveriden.

Les mer om program og foredragsholdere.