Møte med direktørene

Under dugnadsuka til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner så hadde vi også besøk av administrerende direktør Karen Espelund fra Museene i Sør-Trøndelag (MiST), sammen med direktør Tone Rygg ved MiST-avdelingen på Røros (Rørosmuseet). Vi fikk både presentert Fjeld-Ljom og Venneforeningen for direktørene, og hadde en nyttig meningsutveksling.

Les mer.

Karen Espelund, MiST og Tone Rygg, Rørosmuseet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

350 timer sommerdugnad

Jens Hystad og Arvid Rotbakken diskuterer detaljer ved pressa, før trykkingen av årets museumsavis begynner.

I løpet av dagene 29. juni til 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner lagt ned nærmere 350 timer i dugnad i avishuset ved Hyttelva. Maskiner er vedlikeholdt, tekst er satt på settemaskinene og sider til årets museumsavis er brukket om.

Vi har også hatt møter med ordfører Isak V Busch og administrerende direktør Karen Espelund i MiST (Museene i Trøndelag) for å fortelle om det viktige arbeidet vi mener at vi gjøre.

Les mer.

Åpent hus i sommer

Bjørn-Erik Eriksen og Ane Thon Knutsen ved ombrekkerbordet under en tidligere dugnadssamling.

I dagene onsdag 29. juni til lørdag 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner dugnadssamling i avishuset ved Hyttelva på Røros. Dørene er åpne og vi har strøm på maskinene, så det er bare å komme innom for de som ønsker å se hvordan aviser ble laget i gamle dager.

Dugnadssamlinga denne gangen går ut på, som alltid når vi samles, ettersyn og vedlikehold av maskinparken. Vi skal også begynne å trykke museumsavisa som skal gjøres ferdig til høsten, ved neste dugnadssamling i september.

Fjeld-Ljom i Europa

Artikkelforfatter og Pressemuseets styreleder klar for konferanse i Frankrike. Foto: Annikki Torgersen.

Styreleder med følge har vært på museumskonferanse i Frankrike, i det storslagne AMI-museet like sør for Paris. Avishuset vårt ved Hyttelva blir lite i sammenligning, men vi er fortsatt et ganske unikt museum, fikk vi lært.

Les mer.

Ny presse i Pressemuseet

Det første vaffelmøtet, Fra venstre: Ragnar Løkken, Beate Møller, Trine Schmidt og Eli Neby.

Pressemuseet Fjeld-Ljom rommer flere trykkpresser, både små og store. Den siste tilveksten er ei presse som ikke gjør så mye ut av seg i størrelse, men som vi tror vil bli satt pris på av den driftige dugnadsgjengen når de samles.

Vaffelpressa ble prøvekjørt da et nytt arbeidsutvalg hadde sitt første møte. Utvalget består av to varamedlemmer til styret, Beate Møller og Eli Neby, sammen med Trine Schmidt som alt har vært aktiv medspiller i Pressemuseet i flere år.

Utvalget skal arbeide med flere nye tiltak, som støttespillere til styret, bl.a. ved å bistå styreleder med arbeidet i å søke om økonomisk støtte til Venneforeningens virksomhet. De skal også være med og sørge for at flere får tilgang til Pressemuseet, blant annet gjennom spesielle opplegg for barn og unge.

Vi er veldig glade for at de tre aktive og ressurssterke damene velger å bruke av fritiden sin på Fjeld-Ljom!

Fellesforbundet støtter Fjeld-Ljom

Fellesforbundet i LO, som også organiserer grafiske fagfolk, har gitt Pressemuseet Fjeld-Ljom et tilskudd på 5.000 kroner til rekrutterings- og opplæringsarbeidet. Noe vi selvsagt er svært takknemlig for. Dette viser at også dagens fagorganiserte grafikere støtter arbeidet med å ivareta de historiske kunnskapene i faget. På bildet Jens Hystad (t.v.) som har vært frivillig dugnadsarbeider i Fjeld-Ljom i mer enn 30 år, sammen med rekruttene Tor Ivar Bjørnå og Petter Bratland.

Utmerkelse til nestorene

Fra venstre: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Under årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 18. mars ble det  velfortjente utmerkelser til de fire personene som hver på sitt vis har vært krumtapper i foreningens virksomhet i mange år: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Hvamstad har sittet som foreningens styreleder uavbrutt siden 2010, inntil han i fjor etter eget ønske takket av. Minst like lang fartstid i Venneforeningen har også de tre øvrige, og eneste grunn til at de ikke tidligere har fått Fjeld-Ljoms utmerkelse, en sølvnål med avishuset som motiv, er at de selv har sittet i foreningens styre.

I tillegg til hver sin nål, fikk de fire nestorene en tegning signert Stian Tranung, foreningenes egen «hustegner».

 

Vårsamling og årsmøte

Marit Brandsnes er ikke redd for å få litt trykksverte på seg når hun arbeider med ombrekking av museumsavisa.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner hadde vårsamling med dugnad i dagene 16. til 19. mars, og avviklet sitt årsmøte fredag 18.3.

Dugnaden samlet et nesten fulltallig dugnadskorps. Maskiner ble stelt og vedlikeholdt, og forberedelser gjort til produksjon av årets museumsavis i september.

Etter årsmøtet består styret i Venneforeningen av: Jan Erik Øvergård (leder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes.

Marit kommer inn som nytt styremedlem, og ikke så rent lite historisk er det at venneforeningen nå har fått sitt første kvinnelige styremedlem. Sannelig på tide vil mange med rette mene.  Marit er et meget kompetent medlem av dugnadsgjengen som ikke er redd for å ta i et tak og få trykksverte på fingrene.

Les mer om vårdugnaden.

Toalettet pusset opp

Ragnar Løkken salmiakkvasker veggene før påføring av ny linoljemaling.

I løpet av etterjulsvinteren 2022 er toalettet i Pressemuseet Fjeld-Ljom blitt pusset opp. Vegger og tak er vasket med salmiakkoppløsning og malt med to strøk linoljemaling.

Ragnar Løkken har vært prosjektleder og har gjort det meste av malerarbeidet selv.

Rørosmuseet har bekostet malingen og besørget utskifting av det gamle utslitte gulvbelegget. Les mer.