Innkalling til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Vertshuset på Røros fredag 18. mars kl. 17.00.

Årsmøtet innledes med et foredrag av medlem av dugnadsgjengen, Torbjørn Eng: «Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt».

Etter foredraget settes årsmøtet med følgende sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres til foreningens årsmøtemiddag, samme sted.

Påmelding til årsmøte med middag må skje på forhånd og seinest mandag 7. mars, enten til styreleder Jan Erik Øvergård, tlf. 930 42 382, e-post: jan.erik@pressit.no, eller til nestleder Jens Hystad, tlf. 917 62 022, e-post jens.hystad@sklbb.no. Alle som bor på Vertshuset med halvpensjon i forbindelse med dugnaden er automatisk påmeldt til middagen.

I henhold til vedtektene har hvert medlem, som har betalt kontingent, møte- og stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265 Vi vil sende ut giro på e-post til de som ikke har betalt seinere i år.

 Årsmøteinnkallingen går ut kun i digital form. Se ellers nettsidene www.fjeld-ljom.no og https://www.facebook.com/Pressemuseet-Fjeld-Ljoms-venner-1685848471677993 for mer info.

Vennlig hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Jan Erik Øvergård
Styreleder

jan.erik@pressit.no

Årsmøte med foredrag 18. mars

Årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes på Vertshuset, Røros, fredag 18. mars 2022 kl. 17.00.

Før årsmøtet settes får vi en innledning med foredrag ved medlem av dugnadsgjengen i Venneforeningen:

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

Torbjørn Eng:
Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt

På slutten av 1800-tallet var typografien i det voksende markedet for «leilighetstrykksaker» kjennetegnet av et rikt dekorativt utstyr og et stort tilbud av nye trykkskrifter. Bibliotekar og typograf Torbjørn Eng utga i 2021 boka «Da typografien ville være kunst: norsk typografi 1800-1900 – fra nyklassisisme til historisme og den frie retning», der dette grafiske uttrykket ses i sammenheng med tidas øvrige formgiving, med den tekniske utviklingen og med konkurransen fra litografifaget.

Foredraget er åpent for alle, også ikke-medlemmer av Venneforeningen.

Etter foredraget settes årsmøtet, som er Venneforeningens øverste organ. På årsmøtet har hvert medlem, som har betalt kontingent senest en måned før årsmøtet, stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet samles de medlemmer som ønsker dette, til felles middag.

Påmelding til middagen sendes til styreleder: jan.erik@pressit.no, evt. tlf. 93042382.

Usikker på om du har betalt medlemskontingent? Kontakt styreleder på samme adresser. Giro for medlemskontingent som skal fornyes i 2022 vil bli sendt ut seinere i år. Vi legger nå om til kun digital utsending, så oppdater oss gjerne med korrekt e-postadresse.

Vel møtt på Røros i mars!

Julehilsen til Pressemuseets venner

Nok et år nærmer seg slutten, og også dette året har stått mer i pandemiens tegn enn vi alle naturlig nok har ønsket oss.

Røros Rotary var blant de som besøkte Pressemuseet i løpet av året, og de får her kyndig omvisning av Ragnar Løkken (nr to fra høyre).

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner måtte avlyse dugnaden i mars og utsette årsmøtet til september. I det som skulle vise seg å bli bare en pause i pandemien, fikk vi avviklet høstdugnaden, med trykking av museumsavisa, og foreningens årsmøte. Samtidig hadde vi også et interessant seminar under tittelen «Dialog i det offentlig rom – før og nå», med bidrag fra bl.a. redaktør Nils Kåre Nesvold i Fjell-Ljom, NRKs nye korrespondent i Washington DC, Lars Os, Marit Brandsnes fra Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole og Liv Maren Mæhre Vold fra nettavisene Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen.

Fyldig omtale fra både dugnaden og seminaret finnes på våre nettsider www.fjeld-ljom.no.

STØTTE FRA RØROSBANKEN

På tampen av året fikk vi en særdeles hyggelig melding fra RørosBankens Næringsfond, med beskjed om at de innvilger vår søknad om 90.000 kr i støtte til et nytt rekrutterings- og opplæringsprosjekt. Vi trenger yngre krefter som kan trå til når de eldste i dugnadsgjengen takker av, og opplæring i bruk og vedlikehold av de gamle maskinene er krevende. Tilskuddet fra RørosBanken bidrar til at vi nå kan starte dette prosjektet, noe som forhåpentligvis gjør at vi kan beholde Fjeld-Ljom som et levende museum langt inn i fremtiden.

PLANER FOR KOMMENDE ÅR

Vårsamlingen for dugnadsgjengen i Pressemuseet vil bli avholdt i dagene 16. til 20. mars, med avvikling av foreningens årsmøte fredag 18. mars. Innkalling til samling og årsmøte kommer på nyåret.

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

I forbindelse med årsmøtet vil Torbjørn Eng, aktiv i dugnadsgjengen, holde et foredrag ut fra boka «Da typografien ville være kunst» som han nylig har gitt ut. Foredraget har tittelen «Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt».

Årsmøte og innkvartering vil skje på Vertshuset, Røros.

Høstsamlingen, med trykking av årets museumsavis, er foreløpig berammet til 14. til 18. september. Vi vil til høsten, som i år, forsøke å få til et seminar i tilknytning til denne samlingen.

Museumsavisa, som er under arbeide, vil høsten 2022 bli laget som en museumsveiviser for Pressemuseet, med omtale av de ulike maskinene i avishuset, opprinnelse og bruksområde. Forhåpentligvis blir dette ei avis som vi kan trykke i ekstra opplag og bruke til å spre informasjon om museet.

Samtidig som vi følger opp ansvaret med vedlikehold av de gamle maskinene i første etasje i avishuset, arbeider vi også aktivt for å føre andre etasje tilbake til slik kontorene der var da ekspedisjon og redaksjon i Fjell-Ljom hadde tilhold der, fram til 1975.

I skrivende stund må vi selvsagt ta forbehold om at pandemien, hvis den varer ved, kan stikke kjepper i hjulene også for de planene vi har neste år.

STØTT OPP OM MUSEET

Vi setter stor pris på de mange som støtter arbeidet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, enten dere er aktive dugnadsmedlemmer eller støttemedlemmer som årlig bidrar med medlemskontingent til foreningens virksomhet. Vi håper dere alle kan bidra videre, og gjerne også forsøke å hjelpe oss til å verve flere medlemmer til Venneforeningen. Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265

Og med dette ønsker vi alle en riktig God Jul og Godt Nyttår!

Video fra seminaret

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner hadde et vellykket seminar fredag 24.9, i forkant av årsmøtet 2021. Nils Kåre Nesvold, redaktør i lokalavisa Fjell-Ljom, hadde en særs travel ettermiddag, da han både holdt et av foredragene og sørget for video-dokumentasjon av seminaret.

Han fikk hjelp til å styre kameraene av tre elever fra Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole i Ringsaker, Adrian Vad Flaaten, Knut Granås-Brattland og Martinus Høybakk Olsvik.

Se opptak fra seminaret her:

Årsmøte 2021

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner gjennomførte sitte årsmøte fredag 24. september. På grunn av pandemien ble årsmøtet som var tillyst tidligere på året utsatt.

Forhåpentligvis har vi nå lagt pandemien såpass bak oss at vi kan «komme på tur» med neste årsmøte alt i mars 2022.

Årsmøtet forløp ellers uten dramatikk.

Mangeårig styreleder, Per Hvamstad, som hadde måttet melde sykefravær, fikk etter eget ønske avløsning og ble erstattet av Jan Erik Øvergård som ny styreleder.

Årsmelding, regnskap og protokoll fra årsmøtet er som vanlig tilgjengelig på Venneforeningens side.

Rotary på besøk

Rotary på besøk i Fjeld-Ljom. Fra v.: Aage Aas, Trond Hamland, delvis gjemt er Harald Fjeldstad, Geir Toseth, Ivar Brokhaug, typograf og omviser Ragnar Løkken og Per Ludvig Engesæter.

Rotary på Røros har vært på besøk i Pressemuseet Fjeld-Ljom. Medlemmene som fant veien til avishuset ved Hyttelva kan man kanskje våge å si var en gjeng godt voksne menn, uten å fornærme noen.

De fikk en orientering i andre etasje om noen trekk i historien til avishuset og avisene på Røros, og fikk også høre om arbeidet med å tilbakeføre denne delen av museet til slik det var da Fjell-Ljoms redaksjon og ekspedisjon holdt til her, fram til 1975.

Etterpå gikk turen ned til første etasje, der mangeårig aktivist i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venneforening, Ragnar Løkken, ga en innføring i hvordan den aktive dugnadsgjengen arbeider for å gi et en avis hvert år.

Besøket fra Rotary skjedde samme uke som dugnadsgjengen var på plass, så det var mulig å oppleve knitringen fra settemaskinene, produksjonen av blylinjer til avisa som skulle trykkes samme uke, og en titt på trykkpressa som sto klar.

Seminar og åpen dag

Lars Os besøkte Pressemuseet Fjeld-Ljom i sommer, før han reiste over til USA for å begynne som NRKs nye korrespondent.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner på Røros, inviterer til seminar om dialogen i det offentlige rom – før og nå, fredag 24. september kl. 16.00 på Bergstadens Hotel, Røros.

Pressemuseet ivaretar historien, hvordan aviser ble produsert, fra redaksjon til ferdig trykk, før internett og sosiale medier så dagens lys. Den gang papiravisa var kanskje det viktigste element i dialogen i det offentlige rom. I dette seminaret trekker vi historien videre til dagens virkelighet, med smarttelefoner, sosiale medier og en framtid som vi bare aner konturene av.

 Vi har fått med oss en rekke interessante bidragsytere til seminaret.

Innledning ved
Per Hvamstad og Jan Erik Øvergård
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Hvordan var nå egentlig den offentlige dialogen før Internett?

Nils Kåre Nesvold
Redaktør i Fjell-Ljom
Lokalavisas rolle i det nye mediebildet

 

Lars Os
NRKs nye korrespondent i USA
Døgnkontinuerlig dialog i statskanalen, med tittere, lyttere, lesere, på ekte Os-dialekt

Marit Brandsnes

Lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, Ringsaker
Bruken av gamle teknikker i grafisk utdanning

 

Liv Maren Mæhre Vold
Redaktør i Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen
Nettaviser med dialog 24/7 setter dagsorden i lokalsamfunnet

 

Medlemmer av Venneforeningen har gratis adgang til seminaret, mens øvrige betaler kr. 100,-. Medlemskap kan tegnes ved inngangen. Maks antall i lokalene er 40 personer, og «først til mølla» gjelder, uten forhåndsregistrering.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner avholder sitt årsmøte umiddelbart etter seminaret.

Lørdag 25. september er det åpen dag i avishuset ved Hyttelva, med demonstrasjon av gamle maskiner og trykking av museumsavisa.

Høstsamling 22. til 25. september

Carl P Løken (t.v.) og Arvid Rotbakken diskuterer noen finurligheter med trykkmaskinen under dugnaden i juni 2021.

Høstens samling i Pressemuseet Fjeld-Ljom er nå berammet til uke 38, 22. til 25. september.

Det blir dugnad i Venneforeningen, med ferdigstilling og trykking av årets museumsavis, seminar, årsmøte og åpen dag der alle som vil kan komme og se hvordan avis ble laget i gamle dager.

Les sommerbrevet fra leder i Venneforeningen, Per Hvamstad.