Kulturminnedager med besøk av avisbudet fra 60 år tilbake

Pressemuseet Fjeld-Ljom har hatt åpne dager 8. og 9. september i tilknytning

Jan Aspaas med veska som avisbudene brukte, ved trykkmaskina der de var med og plukket ut aviser for å bære de ut til abonnentene.

til Kulturminnedagene, som også har bevilget oss 10.000 kr til arrangementet denne uka og første uka i oktober, da det blir høstdugnad, åpen dag og flere arrangement i avishuset ved Hyttelva.

Nå på lørdag fikk vi besøk av Jan Aspaas, avisbud for Fjell-Ljom for over 60 år siden. Han husker fortsatt godt tiden fra Fjell-Ljom, da han strevde seg gjennom snøfonnene på Øra og Flanderborg for å få levert avisen, før han skulle på skolen.

Les hele historien.

Åpne dager i Pressemuseet

Avishuset holder åpent to dager i september.

Fredag 8. og lørdag 9. september blir det åpne dager i Pressemuseet Fjeld-Ljom, i forbindelse med Kulturminnedagene 2023.

Tema for kulturminnedagene i år er «Levende kulturarv» – som vil bli ytterligere markert i Pressemuseet i begynnelsen av oktober, da vi skal lage ferdig årets museumsavis, sammen med elever og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Vi har villet markere Kulturminnedagene også den uka som det er arrangement over hele landet, så derfor holder vi åpent hus i to dager. Det blir riktig nok ikke strøm på maskinene og trykking disse dagene, men gratis omvisning for alle som vil komme på besøk.

 

TV-innslag fra Fjeld-Ljom

Under sommerdugnaden siste uka i juli hadde vi besøk av et produksjonsteam fra Fabelaktiv på Hamar. De laget et innslag som ble sendt på TV i forbindelse med Extra-trekningen 15. august.

Innslaget kan ses her:

https://fb.watch/mEbbVKo1My/

Fabelaktiv gjør opptak i pressemuseet for innslag til Extra-trekningen 15. august 2023. Reporter Kjerstil Gullvåg, fotograf Espen Glomsvoll og produsent Pål Bratås. Jens Hystad viser settemaskin.

Stor sommerdugnad

Årets sommerdugnad i Pressemuseet Fjeld-Ljom samlet flere aktive medlemmer enn vanlig, med mer aktivitet enn normalt på sommeren.

Stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) får omvisning i setteriet av Jan Erik Øvergård fra Venneforeningen. Foto: Trond Degnes.

Vi fikk besøk av stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (A) som sitter i Familie- og kulturkomiteen, og blant annet er talsperson når det gjelder kulturminnesaker. Hun fikk en grundig orientering om Venneforeningens mange prosjekter og omvisning i museet, og deltok også på middag sammen med dugnadsgjengen.

To utenlandske studenter deltok i årets dugnad, finansiert gjennom midlene vi har fått fra EU-kommisjonen og Europarådet.

Alt i alt ei vellykket uke med mange aktiviteter.

Les mer.

Fra Mjøsmuseet til Røros

 

Lossing av utstyr fra Mjøsmuseet, transportør Jon Kaulum på liften, mens Jens Hystad holder opp bakluka.

 

Da Mjøsmuseet på Gjøvik besluttet å avregistrere sin samling av grafisk utstyr, fikk Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner tilbud om å overta utstyret. Nå er flere av maskinene fraktet til Røros og magasinert i Stamphusveien, sammen med annet tilsvarende utstyr fra hele landet.

Dugnadsgjengen har lagt ned en formidabel innsats i å sikre Gjøvik-utstyret for ettertida.

Les mer.

EU-midler til Venneforeningen

Jens Hystad og rekruttene Tor Ivar Bjørnå (t.v.) og Petter Bratland ved settemaskinene i Fjeld-Ljom.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en av ti aktiviteter som har fått tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen gjennom «European Heritage Days», et kulturminnetiltak som årlig markeres også i Norge som «Kulturminnedagene». Venneforeningen har de siste årene hatt ulike seminar og foredrag i tillegg til åpent avishus.

Tilskuddet på 9.900 Euro skal gå til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Entusiaster fra hele Europa inviteres til Røros for å være med.

Les mer

Mørkerommet operativt

Da er det rekonstruerte mørkerommet i Pressemuseet Fjeld-Ljom operativt. Les mer om prosjektet «Det komplette førdigitale avishus».

Vi har også laget en videodokumentasjon som viser hele prosessen fra man setter film i kameraet, til bildet er ferdig og kan legges i klisjemaskinen for å lage trykkferdig klisje.

100 år gammel avis

Le Démocrate i Frankrike er en over hundre år gammel avis som fortsatt utgis ved hjelp av tradisjonell boktrykk, det vil si settemaskiner, håndsats og stabling av titler fra settekasser.

Vi har besøkt de unge entusiastene som utgir avis på det gamle utstyret hver eneste uke.

Les mer.

Cecile, ung grafiker som elsker den gamle teknikken.

Årsmøte og foredrag av Lillian Holden

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdt sitt årsmøte i Smelthytta fredag 17. mars. Årsmøtet forløp udramatisk, med enstemmige vedtak hele veien.

Styret, som ble gjenvalgt, består av følgende: Jan Erik Øvergård (styreleder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes.

Økonomien i foreningen er solid, etter at flere søknader om økonomisk støtte har gitt positivt resultat siste år.  Dette betyr at foreningen kan opprettholde stor aktivitet, innenfor områder som rekruttering av nye frivillige, opplæring i vedlikehold og bruk av maskinene og arbeidet med den årlige museumsavisa.

Detaljer informasjon fra årsmøtet finnes på nettet, sammen med tilsvarende informasjon fra tidligere år.

Forut for selve årsmøtet holdt redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen et godt besøkt og engasjert foredrag. Lillian, som opprinnelig er fra Ålen, fortalte levende om hvilke fordeler det har å stå «Støtt på egne bein» som tittelen på foredraget lød.

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen.

Hallingdølen er nemlig en av de få avisene her til lands som er familieeid og uavhengig av de store mediekonsernene. Flere har vært på døra for å kjøpe opp den suksessrike avisa, men foreløpig uten hell.

Hallingdølen er utvilsomt en berikelse i det norske mediebildet.

Vellykket dugnadsuke

Ikke til å unngå at man får trykksverte på hendene.

I dagene 15. til 18. mars avviklet Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner sin årlige vårdugnad. Rundt tjue aktive dugnadsmedlemmer fra nær og fjern deltok som vanlig i dugnaden. I tillegg har vi i år hjelp av tre lærere og fire studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som står ansvarlig for innhold og utforming av årets museumsavis.

Årets avis kommer på mange måter til å skille seg ut fra foregående aviser, noe som også er litt av hensikten med prosjektet – som for øvrig er støttet økonomisk av Grafill.

Les mer.

Se også innlegg på Facebook og Instagram.