100 år gammel avis

Le Démocrate i Frankrike er en over hundre år gammel avis som fortsatt utgis ved hjelp av tradisjonell boktrykk, det vil si settemaskiner, håndsats og stabling av titler fra settekasser.

Vi har besøkt de unge entusiastene som utgir avis på det gamle utstyret hver eneste uke.

Les mer.

Cecile, ung grafiker som elsker den gamle teknikken.

Årsmøte og foredrag av Lillian Holden

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdt sitt årsmøte i Smelthytta fredag 17. mars. Årsmøtet forløp udramatisk, med enstemmige vedtak hele veien.

Styret, som ble gjenvalgt, består av følgende: Jan Erik Øvergård (styreleder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes.

Økonomien i foreningen er solid, etter at flere søknader om økonomisk støtte har gitt positivt resultat siste år.  Dette betyr at foreningen kan opprettholde stor aktivitet, innenfor områder som rekruttering av nye frivillige, opplæring i vedlikehold og bruk av maskinene og arbeidet med den årlige museumsavisa.

Detaljer informasjon fra årsmøtet finnes på nettet, sammen med tilsvarende informasjon fra tidligere år.

Forut for selve årsmøtet holdt redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen et godt besøkt og engasjert foredrag. Lillian, som opprinnelig er fra Ålen, fortalte levende om hvilke fordeler det har å stå «Støtt på egne bein» som tittelen på foredraget lød.

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen.

Hallingdølen er nemlig en av de få avisene her til lands som er familieeid og uavhengig av de store mediekonsernene. Flere har vært på døra for å kjøpe opp den suksessrike avisa, men foreløpig uten hell.

Hallingdølen er utvilsomt en berikelse i det norske mediebildet.

Vellykket dugnadsuke

Ikke til å unngå at man får trykksverte på hendene.

I dagene 15. til 18. mars avviklet Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner sin årlige vårdugnad. Rundt tjue aktive dugnadsmedlemmer fra nær og fjern deltok som vanlig i dugnaden. I tillegg har vi i år hjelp av tre lærere og fire studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som står ansvarlig for innhold og utforming av årets museumsavis.

Årets avis kommer på mange måter til å skille seg ut fra foregående aviser, noe som også er litt av hensikten med prosjektet – som for øvrig er støttet økonomisk av Grafill.

Les mer.

Se også innlegg på Facebook og Instagram.

Årsmøte 17. mars

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Rørosmuseet, Smelthytta, fredag 17. mars kl. 17.00.

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen.

Årsmøtet innledes med et foredrag av redaktør Lillian Holden fra lokalavisa Hallingdølen på Ål:

«Støtt på egne bein»

Hallingdølen er en av de få norske avisene som ikke er eid av et av de store mediekonsernene. Lillians vei til stillingen som redaktør i avisa har gått via journalistjobb både i Arbeidets Rett og Verdens Gang. Hun er opprinnelig fra Ålen.

Etter foredraget settes årsmøtet med følgende sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende og neste år
5)         Budsjett for 2023
6)         Forslag til nye vedtekter (annen gangs behandling)
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres til foreningens årsmøtemiddag på Vertshuset.

Påmelding til årsmøte med middag må skje på forhånd og seinest mandag 6. mars, enten til styreleder Jan Erik Øvergård, tlf. 930 42 382, e-post: jan.erik@pressit.no, eller til nestleder Jens Hystad, tlf. 917 62 022, e-post jens.hystad@sklbb.no. Alle som bor på Vertshuset med halvpensjon i forbindelse med dugnaden er automatisk påmeldt til middagen.

I henhold til vedtektene har hvert medlem, som har betalt kontingent, møte- og stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Lillian til Røros for å snakke om Hallingdølen

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen. Her med mediegrafikar Jarle Stanes.

Fredag 17. mars kommer redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen for å snakke på årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Lillian er opprinnelig fra Ålen, og skrev mye for Arbeidets Rett før veien gikk ut i den store medieverden. Via Verdens Gang havnet hun som ung redaktør i Hallingdølen, avisa som fortsatt står utenfor de store mediekonsernene – «Støtt på egne bein», som tittelen på foredraget er.

Les mer.

Julebrev til medlemmene

Et nytt aktivt år for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner går mot slutten. I julebrevet vårt til medlemmene forteller vi litt om siste års aktiviteter og noen av planene vi har for det kommende året.

Har du ikke fått brevet på e-post kan du lese det på nettet.

Ragnar Løkken forklarer for syvendeklassingene ved Røros skole hvordan settemaskinen fungerer.

Dansk avis støtter Fjeld-Ljom

Redaktør Bjarne Hansen i den familieeide nettavisen Bornholm.nu.

Den danske nettavisa Bornholm.nu har fått øynene opp for at Pressemuseet Fjeld-Ljom er et unikt avishus i Norden, og bevilger 5.000 kr i støtte til Venneforeningen.

– Vi rakk ikke å besøke Røros og Pressemuseet Fjeld-Ljom sist sommer, så vi lurte på om dere kunne sende oss to eksemplarer av årets avis, så vil vi donere museet 5.000 kr i gave, skriver Bjarne med sedvanlig lun dansk humor til oss.

For ikke å være alt for ublu, så har vi sendt ham fire aviser, og så håper vi at det vanker et besøk fra den fine danske øya Bornholm til Røros neste sommer. Da skal vi by på gratis omvisning i Fjeld-Ljom.

Vi i Venneforeningen setter selvsagt stor pris på at man også utenfor Røros og Norge får øynene opp for det unike kulturminnet som vi er med og forvalter.

Snart klart for mørkerom

I løpet av høsten skal Fjeld-Ljom igjen få mørkerom, slik det var i det gamle avishuset fram til 1975. Et lite avlukke vil bli laget på bakrommet i andre etasje. Der skal utstyr til framkalling av film og kopiering av bilder få plass, slik at besøkende også kan få se denne delen av avisvirksomheten.

Klargjøring av bakrommet der det skal bli mørkerom. F.v. Jon Ola Kroken, Arne Ingar Bækken, Lars Magne Langøien og Hallvard Neby.

Torsdag 27. oktober var den lokale dugnadsgjengen i sving i Fjeld-Ljom og fikk ryddet bakrommet, slik at det er klart for snekkeren som skal komme og sette opp to nye vegger og lage enkle benker for mørkeromsutstyret.

Selve arbeidet med framkalling av film og kopiering av bilder vil bli dokumentert i form av videopptak, når vi kommer så langt at et mørkerom igjen er operativt.

Einar Galaaen og Trine Schmidt katalogiserer gamle klisjeer.

Den store kjøpmannsdisken som ses på det øverste bildet, inneholder en rekke gamle klisjeer, de fleste i metall. Disse blir nå katalogisert og ført inn i det digitale arkivet der oversikten over alle bildene i Fjeld-Ljom ligger.

På lengre sikt vil vi forsøke å ta avtrykk av – og lage digitale kopier også av noen av disse bildene.

Den ivrige dugnadsgjengen ble etter utført jobb velfortjent belønnet med pølselunsj.

Ragnar Løkken lar seg friste, mens Annikki Torgersen venter på tur og Eli Neby serverer.

Behovet for kompetente maskinsettere

En utfordring for alle museer i Europa som har en eller flere mekaniske settemaskiner som de ønsker å holde i operativ stand, er tilgangen på kompetanse. Folkene som lærte dette gjennom år som typografer mens blyet fortsatt var rådende i bransjen, begynner for alvor å dra på årene.

Kanskje kan løsningen være å samle og bygge videre på denne kompetansen på tvers av flere museer i Europa?

Styreleder i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Jan Erik Øvergård, lanserer dette i et innlegg på nettsidene til Association of European Printing Museums.

Meeting the need for skilled typesetter technicians