Høstdugnad og seminar

Litt av gjengen samlet til en velfortjent kaffepause. Fra venstre og rundt bordet sitter Torbjørn Eng, Gunnar Tronesvold, Arne Wold, Tor Ivar Bjørnå, Amanda Gibson, Maria Viirros, Carl P Løken, Bjørn-Erik Eriksen og Tore Tøndevold.

Ny aktiv uke i Pressemuseet Fjeld-Ljom, med stor dugnadsinnsats av et tjuetalls medlemmer av Venneforeningen. Nærmere 800 timer frivillig og gratis arbeide utført, med vedlikehold av maskiner, setting, ombrekking og trykking av årets museumsavis og seminar med tema «Drivkraft» på Smelthytta/Rørosmuseet.

Les mer om dugnaden og om seminaret.

Skolebesøk i Fjeld-Ljom

Ragnar Løkken doserer for syvendeklassingene fra Røros.

Syvendeklassingene ved Røros grunnskole har vært i Pressemuseet Fjeld-Ljom for å lære om aviser i gamle dager. Og hva er vel da bedre enn å få prøve å skrive på skrivemaskiner som journalist og redaktør brukte på 70-tallet, eller få grave i kasser med løse typer og forsøke å finne bokstavene til eget navn.

Både elever, lærere og Venneforeningene var enige i at opplegget var vellykket. Vi vil derfor forsøke å gjøre dette til et årlig tilbud til syvendeklassingene.

Les mer.

Driftige trykkere før og nå

Maria Viirros finner kunstneriske uttrykksformer gjennom bruk av gamle trykketeknikker.

Aviser er blitt trykket og utgitt på Røros siden 1868. Nå trykkes riktig nok ikke dagsferske aviser lenger i noe trykkeri på Røros, men gjennom Pressemuseet Fjeld-Ljom holdes historien vedlike, og der trykker vi hvert år ei museumsavis på det gamle utstyret som gikk ut av ordinær produksjon i 1975.

Da vi skulle finne emner til foredrag om «Drivkraft» i forbindelse med årets kulturminnedager, var det naturlig å trekke linjene fra de første avisene på Røros – og fram til vår tid da de gamle teknikkene blir plukket opp av unge mennesker – i nye sammenhenger.

Les mer om seminaret «Driftige trykkere før og nå».

Sommerhilsen til medlemmene

Vaffelmøte med f.v. Erling Busch, ordfører Isak Busch, Jens Hystad og Arvid Rotbakken.

Medlemmer som vi har e-postadresse til får en liten sommerhilsen fra Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner i disse dager. Der forteller vi litt om sommerens aktiviteter og planer for høsten.

Vi har i sommer hatt besøk av både Røros-ordføreren og direktøren for Museene i Trøndelag, og fått anledning til å presentere våre tanker for det unike avishuset på Røros.

Les sommerbrevet på nett.

Møte med direktørene

Under dugnadsuka til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner så hadde vi også besøk av administrerende direktør Karen Espelund fra Museene i Sør-Trøndelag (MiST), sammen med direktør Tone Rygg ved MiST-avdelingen på Røros (Rørosmuseet). Vi fikk både presentert Fjeld-Ljom og Venneforeningen for direktørene, og hadde en nyttig meningsutveksling.

Les mer.

Karen Espelund, MiST og Tone Rygg, Rørosmuseet. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

350 timer sommerdugnad

Jens Hystad og Arvid Rotbakken diskuterer detaljer ved pressa, før trykkingen av årets museumsavis begynner.

I løpet av dagene 29. juni til 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner lagt ned nærmere 350 timer i dugnad i avishuset ved Hyttelva. Maskiner er vedlikeholdt, tekst er satt på settemaskinene og sider til årets museumsavis er brukket om.

Vi har også hatt møter med ordfører Isak V Busch og administrerende direktør Karen Espelund i MiST (Museene i Trøndelag) for å fortelle om det viktige arbeidet vi mener at vi gjøre.

Les mer.

Åpent hus i sommer

Bjørn-Erik Eriksen og Ane Thon Knutsen ved ombrekkerbordet under en tidligere dugnadssamling.

I dagene onsdag 29. juni til lørdag 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner dugnadssamling i avishuset ved Hyttelva på Røros. Dørene er åpne og vi har strøm på maskinene, så det er bare å komme innom for de som ønsker å se hvordan aviser ble laget i gamle dager.

Dugnadssamlinga denne gangen går ut på, som alltid når vi samles, ettersyn og vedlikehold av maskinparken. Vi skal også begynne å trykke museumsavisa som skal gjøres ferdig til høsten, ved neste dugnadssamling i september.

Fjeld-Ljom i Europa

Artikkelforfatter og Pressemuseets styreleder klar for konferanse i Frankrike. Foto: Annikki Torgersen.

Styreleder med følge har vært på museumskonferanse i Frankrike, i det storslagne AMI-museet like sør for Paris. Avishuset vårt ved Hyttelva blir lite i sammenligning, men vi er fortsatt et ganske unikt museum, fikk vi lært.

Les mer.