Innkalling til årsmøte – Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 15. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros.

Sakliste
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3) Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4) Fastsettelse av kontingent.
5) Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
6) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite
9) Innkomne saker


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dg. før møtet, dvs 1. mars, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder
Årsmelding vedlegges innkallinga. Øvrige dokumenter blir tilgjengelig på vår
heimeside: www.fjeld-ljom.no.


Dugnadsgjengen har samling torsdag 14 til lørdag 16. mars, oppstart av høstens Fjeld- Ljom, vedlikehold og overhaling av settemaskiner.

Lørdag 16 mars kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved
Hittterelva Kl 15.30 Konsert Stopp pressen – slipp valsen løs.

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 250,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020. Takk!
Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Per Hvamstad
Styreleder
(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)