Maskinen fra Maihaugen klar

I februar 2015 fikk Pressemuseet Fjeld-Ljom en generøs gave fra Stiftelsen Lillehammer Museum: Maihaugens Linotype settemaskin med utstyr. Etter grundig overhaling kan maskinen settes inn i produksjon. Norges fremste spesialister på settemaskiner har stått for arbeidet, f v. Jens Hystad, Stord, Tore Tøndevold, Lillehammer og Carl P. Løken, Mysen.

De har ikke skrevet noen timelister gjennom de mange og lange dagene som de har brukt på å få maskinen i funksjonell stand, men et løst anslag tilsier at i hvert fall 400 dugnadstimer har gått med.

Nå ser de tre fram til neste samling for Venneforeningen til Pressemuseet på Røros, i mars 2020, da Maihaugen-maskinen vil kunne levere sine første blylinjer til avisa som skal trykkes høsten 2020.