Innkalling til årsmøte – Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 13. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder

 Sakliste

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
  • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
  • Fastsettelse av kontingent.
  • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
  • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite
  • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før møtet, dvs. 29. februar, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Årsmøtepapirer blir tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no Sendes på oppfordring i posten eller epost. På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling torsdag 12. til lørdag 14. mars, oppstart av høstens Fjeld-Ljom, vedlikehold og overhaling av maskinene.

Lørdag 15. mars kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres også 12-15. mars.

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhand mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
tlf. 90102872
per.hvamstad@online.no)