Avlyst årsmøte og samling

Dessverre ble det slik at vi avlyste årsmøtet og samlinga i mars. 10. mars kom det beskjed om at Vinterfestspill Bergstaden var avlyst etter anmodning fra Røros formannskap. Etter litt vurdering bestemte vi da at årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner  og vårens samling på Røros også skulle avlyses. Da var vi jo litt i forkant av seinere begivenheter, men etter bare noen dager var Norge nærmest stengt.

Fortsatt is på det meste av Gjettjønna i begynnelsen av mai. Våren har det ikke så travelt på Røros.

Røros og Fjellregion har imidlertid hatt minimalt med coronatilfeller.

 

Nytt forsøk på Årsmøte og samling.

Etter to måneders stillstand, er jo Norge i ferd med å bli åpnet igjen. Så nå er det dags også for oss å legge planer for sommeren. I løpet av juli tar vi sikte på noen mindre samlinger av deler av dugnadsgjengen til vedlikehold og forberedelser til høstens utgave av Fjeld-Ljom. Det betyr at vi vurderer å avholde tradisjonelt årsmøte med samling i løpet av juli, sjølsagt tilpasset gjeldende anbefalinger.

Viss det ikke lar seg gjøre vil vi gjennomføre alternativt årsmøte. Sakene vil da bli sendt ut på epost / post med tilbakemeldingsfrist.

 

Høstens samling blir 9.-12.september

Høstens samling står fast. Dagene 9-12. september skal det produseres avis på gammelmåten med blysats, tilpasset de rammer som på den tid er fastsatt av myndighetene.

Vi har jo allerede fått beskjed om å legge ferien til Norge , så da kan Røros og Fjellregionen oppleves både i juli og september. Nærmere informasjon følger etter hvert.

Fortsatt god vår / sommer så lenge