Årsmøte fredag 11. september

Viser til tidligere innkalling, datert 28. juli og minner om

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 11. september kl 18.00 med påfølgende middag (husk påmelding til styreleder) Bergstaden Hotel Røros

Sakliste

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
  • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
  • Fastsettelse av kontingent 2021.
  • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
  • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite
  • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dg før møtet, dvs 28. august, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

I huset ved Hyttelva har det vært produsert avis i over hundre år.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no . På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken. Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling 9. til 11. september, med produksjon av avis på gammelmåten med blysats.

Vi har gjort følgende koronatilpassinger: Fagseminaret 11- sept og Åpent hus i Avishuset 12. sept er sløyfet. Dugnadssamlinga og årsmøtet blir gjennomført i hh til gjeldende bestemmelser, med skriftlig påmelding / navnelister, avstand og pålagt forsiktighet.   

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din epostadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhand mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
tlf 90102872
per.hvamstad@online.no)