Innkalling til årsmøte 2020

Dessverre ble jo vårens samling og årsmøte avlyst  grunnet korona-situasjonen, nå prøver vi oss på nytt

Det kalles med dette inn til årsmøte og fagseminar i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 11. september kl 17.00 med påfølgende middag på Bergstadens Hotel, Røros.

Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder.

 Sakliste

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
  • Styrets forslag til årsberetning og regnskap
  • Fastsettelse av kontingent 2021
  • Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
  • Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite
  • Innkomne saker

Umiddelbart etter årsmøtet inviterer vi til et lite fagseminar, der vi drøfter oppgaver og utfordringer i arbeidet med å ta vare på og bruke gammel kunnskap og teknisk utstyr.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før møtet, dvs. 28. august, sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no Sendes på oppfordring i posten eller på e-post. På valg til styret er Ragnar Løkken, Jan Erik Øvergård og Per Hvamstad, dessuten varamedlemmene: Tor Inge Mølmann og Arne Ingar Bækken. Styreleder og nestleder velges blant styrets medlemmer og er på valg hvert år.

Dugnadsgjengen har samling 9. til 12. september, med produksjon av avis på gammelmåten med blysats som oppgaver nr 1.

Lørdag 12. sept kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva. Tema for årets kulturminnedager er: LÆRE, BRUKE, BÆRE  

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din e-postadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 300,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020 ellers bruk VIPPS 513265. På forhånd mange takk

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder

tlf 90102872
epost: per.hvamstad@online.no)