Seminar og åpen dag

Lars Os besøkte Pressemuseet Fjeld-Ljom i sommer, før han reiste over til USA for å begynne som NRKs nye korrespondent.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner på Røros, inviterer til seminar om dialogen i det offentlige rom – før og nå, fredag 24. september kl. 16.00 på Bergstadens Hotel, Røros.

Pressemuseet ivaretar historien, hvordan aviser ble produsert, fra redaksjon til ferdig trykk, før internett og sosiale medier så dagens lys. Den gang papiravisa var kanskje det viktigste element i dialogen i det offentlige rom. I dette seminaret trekker vi historien videre til dagens virkelighet, med smarttelefoner, sosiale medier og en framtid som vi bare aner konturene av.

 Vi har fått med oss en rekke interessante bidragsytere til seminaret.

Innledning ved
Per Hvamstad og Jan Erik Øvergård
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Hvordan var nå egentlig den offentlige dialogen før Internett?

Nils Kåre Nesvold
Redaktør i Fjell-Ljom
Lokalavisas rolle i det nye mediebildet

 

Lars Os
NRKs nye korrespondent i USA
Døgnkontinuerlig dialog i statskanalen, med tittere, lyttere, lesere, på ekte Os-dialekt

Marit Brandsnes

Lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, Ringsaker
Bruken av gamle teknikker i grafisk utdanning

 

Liv Maren Mæhre Vold
Redaktør i Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen
Nettaviser med dialog 24/7 setter dagsorden i lokalsamfunnet

 

Medlemmer av Venneforeningen har gratis adgang til seminaret, mens øvrige betaler kr. 100,-. Medlemskap kan tegnes ved inngangen. Maks antall i lokalene er 40 personer, og «først til mølla» gjelder, uten forhåndsregistrering.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner avholder sitt årsmøte umiddelbart etter seminaret.

Lørdag 25. september er det åpen dag i avishuset ved Hyttelva, med demonstrasjon av gamle maskiner og trykking av museumsavisa.