Pressemuseet i den europeiske kulturarven

Skjermdump av nettsiden der Pressemuseet presenteres.

European Heritage Days, innstiftet av Europarådet og EU, publiserer jevnlig artikler om vår felles europeiske kulturarv. Nylig er det lagt ut en artikkel om Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros. Artikkelen, som er på engelsk, tar for seg viktige trekk i den spesielle avishistorien på Røros, og vier mye plass til avishuset ved Hyttelva og arbeidet som Venneforeningen gjør for å ta vare på huset, maskinene og historien.

Artikkelen er signert Venneforeningens styreleder, Jan Erik Øvergård, men er utarbeidet i fellesskap med Torbjørn Eng, Trine Schmidt, Einar Galaaen og Arne Ingar Bækken.

Artikkelen kan leses her:
https://www.europeanheritagedays.com/Story/The-living-Press-History