Innkalling til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Vertshuset på Røros fredag 18. mars kl. 17.00.

Årsmøtet innledes med et foredrag av medlem av dugnadsgjengen, Torbjørn Eng: «Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt».

Etter foredraget settes årsmøtet med følgende sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres til foreningens årsmøtemiddag, samme sted.

Påmelding til årsmøte med middag må skje på forhånd og seinest mandag 7. mars, enten til styreleder Jan Erik Øvergård, tlf. 930 42 382, e-post: jan.erik@pressit.no, eller til nestleder Jens Hystad, tlf. 917 62 022, e-post jens.hystad@sklbb.no. Alle som bor på Vertshuset med halvpensjon i forbindelse med dugnaden er automatisk påmeldt til middagen.

I henhold til vedtektene har hvert medlem, som har betalt kontingent, møte- og stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265 Vi vil sende ut giro på e-post til de som ikke har betalt seinere i år.

 Årsmøteinnkallingen går ut kun i digital form. Se ellers nettsidene www.fjeld-ljom.no og https://www.facebook.com/Pressemuseet-Fjeld-Ljoms-venner-1685848471677993 for mer info.

Vennlig hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Jan Erik Øvergård
Styreleder

jan.erik@pressit.no