Snart klart for mørkerom

I løpet av høsten skal Fjeld-Ljom igjen få mørkerom, slik det var i det gamle avishuset fram til 1975. Et lite avlukke vil bli laget på bakrommet i andre etasje. Der skal utstyr til framkalling av film og kopiering av bilder få plass, slik at besøkende også kan få se denne delen av avisvirksomheten.

Klargjøring av bakrommet der det skal bli mørkerom. F.v. Jon Ola Kroken, Arne Ingar Bækken, Lars Magne Langøien og Hallvard Neby.

Torsdag 27. oktober var den lokale dugnadsgjengen i sving i Fjeld-Ljom og fikk ryddet bakrommet, slik at det er klart for snekkeren som skal komme og sette opp to nye vegger og lage enkle benker for mørkeromsutstyret.

Selve arbeidet med framkalling av film og kopiering av bilder vil bli dokumentert i form av videopptak, når vi kommer så langt at et mørkerom igjen er operativt.

Einar Galaaen og Trine Schmidt katalogiserer gamle klisjeer.

Den store kjøpmannsdisken som ses på det øverste bildet, inneholder en rekke gamle klisjeer, de fleste i metall. Disse blir nå katalogisert og ført inn i det digitale arkivet der oversikten over alle bildene i Fjeld-Ljom ligger.

På lengre sikt vil vi forsøke å ta avtrykk av – og lage digitale kopier også av noen av disse bildene.

Den ivrige dugnadsgjengen ble etter utført jobb velfortjent belønnet med pølselunsj.

Ragnar Løkken lar seg friste, mens Annikki Torgersen venter på tur og Eli Neby serverer.