Behovet for kompetente maskinsettere

En utfordring for alle museer i Europa som har en eller flere mekaniske settemaskiner som de ønsker å holde i operativ stand, er tilgangen på kompetanse. Folkene som lærte dette gjennom år som typografer mens blyet fortsatt var rådende i bransjen, begynner for alvor å dra på årene.

Kanskje kan løsningen være å samle og bygge videre på denne kompetansen på tvers av flere museer i Europa?

Styreleder i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Jan Erik Øvergård, lanserer dette i et innlegg på nettsidene til Association of European Printing Museums.

Meeting the need for skilled typesetter technicians