Årsmøte 17. mars

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Rørosmuseet, Smelthytta, fredag 17. mars kl. 17.00.

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen.

Årsmøtet innledes med et foredrag av redaktør Lillian Holden fra lokalavisa Hallingdølen på Ål:

«Støtt på egne bein»

Hallingdølen er en av de få norske avisene som ikke er eid av et av de store mediekonsernene. Lillians vei til stillingen som redaktør i avisa har gått via journalistjobb både i Arbeidets Rett og Verdens Gang. Hun er opprinnelig fra Ålen.

Etter foredraget settes årsmøtet med følgende sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende og neste år
5)         Budsjett for 2023
6)         Forslag til nye vedtekter (annen gangs behandling)
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres til foreningens årsmøtemiddag på Vertshuset.

Påmelding til årsmøte med middag må skje på forhånd og seinest mandag 6. mars, enten til styreleder Jan Erik Øvergård, tlf. 930 42 382, e-post: jan.erik@pressit.no, eller til nestleder Jens Hystad, tlf. 917 62 022, e-post jens.hystad@sklbb.no. Alle som bor på Vertshuset med halvpensjon i forbindelse med dugnaden er automatisk påmeldt til middagen.

I henhold til vedtektene har hvert medlem, som har betalt kontingent, møte- og stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.