Lillian til Røros for å snakke om Hallingdølen

Lillian Holden, redaktør i Hallingdølen. Her med mediegrafikar Jarle Stanes.

Fredag 17. mars kommer redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen for å snakke på årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Lillian er opprinnelig fra Ålen, og skrev mye for Arbeidets Rett før veien gikk ut i den store medieverden. Via Verdens Gang havnet hun som ung redaktør i Hallingdølen, avisa som fortsatt står utenfor de store mediekonsernene – «Støtt på egne bein», som tittelen på foredraget er.

Les mer.