EU-midler til Venneforeningen

Jens Hystad og rekruttene Tor Ivar Bjørnå (t.v.) og Petter Bratland ved settemaskinene i Fjeld-Ljom.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en av ti aktiviteter som har fått tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen gjennom «European Heritage Days», et kulturminnetiltak som årlig markeres også i Norge som «Kulturminnedagene». Venneforeningen har de siste årene hatt ulike seminar og foredrag i tillegg til åpent avishus.

Tilskuddet på 9.900 Euro skal gå til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Entusiaster fra hele Europa inviteres til Røros for å være med.

Les mer