Fra Mjøsmuseet til Røros

 

Lossing av utstyr fra Mjøsmuseet, transportør Jon Kaulum på liften, mens Jens Hystad holder opp bakluka.

 

Da Mjøsmuseet på Gjøvik besluttet å avregistrere sin samling av grafisk utstyr, fikk Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner tilbud om å overta utstyret. Nå er flere av maskinene fraktet til Røros og magasinert i Stamphusveien, sammen med annet tilsvarende utstyr fra hele landet.

Dugnadsgjengen har lagt ned en formidabel innsats i å sikre Gjøvik-utstyret for ettertida.

Les mer.