Årsmøte 2024

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er i Rørosmuseet, Smelthytta, på Røros fredag 12. april kl. 17.00.
Sakliste:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3) Årsberetning og regnskap
4) Fastsettelse av kontingent for neste år
5) Budsjett for 2024
6) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
7) Valg av revisor
8) Valg av valgkomite

Våre medlemmer oppfordres til å delta på
seminaret som Venneforeningen har på Røros
Hotell onsdag 10. og torsdag 11. april.
For program og påmelding se:
https://fjeld-ljom.no/roros-seminar-2024-fra-bly-til-kunstig-intelligens/
Selv om påmeldingsfristen nå er gått ut, er det fortsatt rom for et begrenset antall etteranmeldte.