Vellykket sommerdugnad

Katharina og Jens ved Lynotypen.

En ny vellykket dugnadsuke er over i Pressemuseet Fjeld-Ljom, der et tjuetalls ivrige og aktive medlemmer av Venneforeningen har brukt dagene til vedlikehold og produksjon av årets museumsavis.

Les mer.