Sommerdugnad 2019

I slutten av juli var deler av dugnadsgjengen samlet i Pressemuseet Fjeld-Ljom for vedlikehold av maskiner, setting av blysats til høstens museumsavis og annet forberedende arbeide før høstens aktiviteter.

En ny avis skal produseres ferdig og trykkes i september, da det også blir åpen dag i museet.

Les mer og se flere bilder fra dugnaden.

Jens Hystad ved settemaskinen i Pressemuseet.