Julehilsen til Pressemuseets venner

Nok et år nærmer seg slutten, og også dette året har stått mer i pandemiens tegn enn vi alle naturlig nok har ønsket oss.

Røros Rotary var blant de som besøkte Pressemuseet i løpet av året, og de får her kyndig omvisning av Ragnar Løkken (nr to fra høyre).

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner måtte avlyse dugnaden i mars og utsette årsmøtet til september. I det som skulle vise seg å bli bare en pause i pandemien, fikk vi avviklet høstdugnaden, med trykking av museumsavisa, og foreningens årsmøte. Samtidig hadde vi også et interessant seminar under tittelen «Dialog i det offentlig rom – før og nå», med bidrag fra bl.a. redaktør Nils Kåre Nesvold i Fjell-Ljom, NRKs nye korrespondent i Washington DC, Lars Os, Marit Brandsnes fra Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole og Liv Maren Mæhre Vold fra nettavisene Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen.

Fyldig omtale fra både dugnaden og seminaret finnes på våre nettsider www.fjeld-ljom.no.

STØTTE FRA RØROSBANKEN

På tampen av året fikk vi en særdeles hyggelig melding fra RørosBankens Næringsfond, med beskjed om at de innvilger vår søknad om 90.000 kr i støtte til et nytt rekrutterings- og opplæringsprosjekt. Vi trenger yngre krefter som kan trå til når de eldste i dugnadsgjengen takker av, og opplæring i bruk og vedlikehold av de gamle maskinene er krevende. Tilskuddet fra RørosBanken bidrar til at vi nå kan starte dette prosjektet, noe som forhåpentligvis gjør at vi kan beholde Fjeld-Ljom som et levende museum langt inn i fremtiden.

PLANER FOR KOMMENDE ÅR

Vårsamlingen for dugnadsgjengen i Pressemuseet vil bli avholdt i dagene 16. til 20. mars, med avvikling av foreningens årsmøte fredag 18. mars. Innkalling til samling og årsmøte kommer på nyåret.

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

I forbindelse med årsmøtet vil Torbjørn Eng, aktiv i dugnadsgjengen, holde et foredrag ut fra boka «Da typografien ville være kunst» som han nylig har gitt ut. Foredraget har tittelen «Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt».

Årsmøte og innkvartering vil skje på Vertshuset, Røros.

Høstsamlingen, med trykking av årets museumsavis, er foreløpig berammet til 14. til 18. september. Vi vil til høsten, som i år, forsøke å få til et seminar i tilknytning til denne samlingen.

Museumsavisa, som er under arbeide, vil høsten 2022 bli laget som en museumsveiviser for Pressemuseet, med omtale av de ulike maskinene i avishuset, opprinnelse og bruksområde. Forhåpentligvis blir dette ei avis som vi kan trykke i ekstra opplag og bruke til å spre informasjon om museet.

Samtidig som vi følger opp ansvaret med vedlikehold av de gamle maskinene i første etasje i avishuset, arbeider vi også aktivt for å føre andre etasje tilbake til slik kontorene der var da ekspedisjon og redaksjon i Fjell-Ljom hadde tilhold der, fram til 1975.

I skrivende stund må vi selvsagt ta forbehold om at pandemien, hvis den varer ved, kan stikke kjepper i hjulene også for de planene vi har neste år.

STØTT OPP OM MUSEET

Vi setter stor pris på de mange som støtter arbeidet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, enten dere er aktive dugnadsmedlemmer eller støttemedlemmer som årlig bidrar med medlemskontingent til foreningens virksomhet. Vi håper dere alle kan bidra videre, og gjerne også forsøke å hjelpe oss til å verve flere medlemmer til Venneforeningen. Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265

Og med dette ønsker vi alle en riktig God Jul og Godt Nyttår!