Årsmøte med foredrag 18. mars

Årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes på Vertshuset, Røros, fredag 18. mars 2022 kl. 17.00.

Før årsmøtet settes får vi en innledning med foredrag ved medlem av dugnadsgjengen i Venneforeningen:

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

Torbjørn Eng:
Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt

På slutten av 1800-tallet var typografien i det voksende markedet for «leilighetstrykksaker» kjennetegnet av et rikt dekorativt utstyr og et stort tilbud av nye trykkskrifter. Bibliotekar og typograf Torbjørn Eng utga i 2021 boka «Da typografien ville være kunst: norsk typografi 1800-1900 – fra nyklassisisme til historisme og den frie retning», der dette grafiske uttrykket ses i sammenheng med tidas øvrige formgiving, med den tekniske utviklingen og med konkurransen fra litografifaget.

Foredraget er åpent for alle, også ikke-medlemmer av Venneforeningen.

Etter foredraget settes årsmøtet, som er Venneforeningens øverste organ. På årsmøtet har hvert medlem, som har betalt kontingent senest en måned før årsmøtet, stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet samles de medlemmer som ønsker dette, til felles middag.

Påmelding til middagen sendes til styreleder: jan.erik@pressit.no, evt. tlf. 93042382.

Usikker på om du har betalt medlemskontingent? Kontakt styreleder på samme adresser. Giro for medlemskontingent som skal fornyes i 2022 vil bli sendt ut seinere i år. Vi legger nå om til kun digital utsending, så oppdater oss gjerne med korrekt e-postadresse.

Vel møtt på Røros i mars!