350 timer sommerdugnad

Jens Hystad og Arvid Rotbakken diskuterer detaljer ved pressa, før trykkingen av årets museumsavis begynner.

I løpet av dagene 29. juni til 2. juli har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner lagt ned nærmere 350 timer i dugnad i avishuset ved Hyttelva. Maskiner er vedlikeholdt, tekst er satt på settemaskinene og sider til årets museumsavis er brukket om.

Vi har også hatt møter med ordfører Isak V Busch og administrerende direktør Karen Espelund i MiST (Museene i Trøndelag) for å fortelle om det viktige arbeidet vi mener at vi gjøre.

Les mer.