Driftige trykkere før og nå

Maria Viirros finner kunstneriske uttrykksformer gjennom bruk av gamle trykketeknikker.

Aviser er blitt trykket og utgitt på Røros siden 1868. Nå trykkes riktig nok ikke dagsferske aviser lenger i noe trykkeri på Røros, men gjennom Pressemuseet Fjeld-Ljom holdes historien vedlike, og der trykker vi hvert år ei museumsavis på det gamle utstyret som gikk ut av ordinær produksjon i 1975.

Da vi skulle finne emner til foredrag om «Drivkraft» i forbindelse med årets kulturminnedager, var det naturlig å trekke linjene fra de første avisene på Røros – og fram til vår tid da de gamle teknikkene blir plukket opp av unge mennesker – i nye sammenhenger.

Les mer om seminaret «Driftige trykkere før og nå».