Skolebesøk i Fjeld-Ljom

Ragnar Løkken doserer for syvendeklassingene fra Røros.

Syvendeklassingene ved Røros grunnskole har vært i Pressemuseet Fjeld-Ljom for å lære om aviser i gamle dager. Og hva er vel da bedre enn å få prøve å skrive på skrivemaskiner som journalist og redaktør brukte på 70-tallet, eller få grave i kasser med løse typer og forsøke å finne bokstavene til eget navn.

Både elever, lærere og Venneforeningene var enige i at opplegget var vellykket. Vi vil derfor forsøke å gjøre dette til et årlig tilbud til syvendeklassingene.

Les mer.